logo Přírodovědecká fakulta Ústav fyziky kondenzovaných látek
Fyzikální sekce
14312020 ÚFKL Fyz Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci