Ústav fyziky kondenzovaných látek

14312020 ÚFKL PřF

Zaměstnanci

Mimořádní profesoři


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce