Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

učo 28262
Lektor ÚFKL Fyz PřF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech