C8951 NMR - Strukturní analýza

Faculty of Science
Spring 2000
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
Chemistry Section - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Metody magnetické rezonance, chemický posun, interakční konstanta, FT-NMR, relaxace jader, selektivní excitace, potlačení signálu rozpouštědla, konstrukce spektrometrů, magnety, sondy, kyvety, editační techniky (APT), přenos polarizace (INEPT, DEPT), NMR spektroskopie ve více dimenzích, homonukleární korelace chemických posunů (COSY, LR-COSY, TOCSY), heteronukleární korelace chemických posunů (HETCOR, COLOC), měření J konstant, dipolární interakce (selektivní NOE, NOESY), vícekvantová spektroskopie (MQF-COSY, INADEQUATE), NMR spektroskopie jiných jader než 1H a 13C (15N, 31P, 19F, 77Se, 195Pt) inverzní experimenty (HMQC, HSQC, HMBC, HSQC-TOCSY), gradientní spektroskopie, J konstanty a dihedrální úhly, NOE a meziatomové vzdálenosti, logická struktura analýzy, citlivost experimentů, příklady a interpretace spekter.
Literature
  • RAHMAN, Atta-ur-. Solving problems with NMR spectroscopy. Edited by Muhammad Iqbal Choudhary. San Diego: Academic Press, 1995. xvi, 430. ISBN 0120663201. info
  • RAHMAN, Atta-ur-. One and Two Dimensional NMR Spectroscopy. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1989. 578 s. ISBN 0444873163. info
  • BREITMAIER, Eberhard. Structure elucidation by NMR in organic chemistry : a practical guide. Translated by Julia Wade. Chichester: John Wiley & Sons, 1993. 265 s. ISBN 0471933813. info
  • BRAUN, Siegmar, Hans - Otto KALINOWSKI and Stefan BERGER. 150 and more basic NMR experiments :a practical course. 2nd exp. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. 595 s. ISBN 3-527-29512-7. info
  • BRAUN, Siegmar, Hans - Otto KALINOWSKI and Stefan BERGER. 100 and more basic NMR experiments :a practical course. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1996. xii, 418 s. ISBN 3-527-29091-5. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2015, autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2000/C8951