C4830 Instrumentální biochemické metody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C3181 Biochemie I || C3580 Biochemie
Základní znalosti z obecné biochemie získané absolvováním přednášek Biochemie I (C3181) nebo Biochemie (3580).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je, aby studenti získali základní znalosti o separačních metodách využívaných v biochemii a molekulární biologii. První část je věnována úvodním metodám práce se vzorky biologického materiálu jako jsou extrakce, cemtrifugace, srážení, ultrafiltrace a lyofilizace. Další část je věnována chromatografickým metodám. V poslední části jsou podány infromace o elektromigračních metodách.
Osnova
  • 1.Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování. 2.Desintegrace tkání a buněk.Centrifugace a sedimentační analýza. 3.Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. 4.Zahušťování a sušení. Úprava vody. 5.Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. 6.Chromatografie adsorpční a rozdělovací. 7.Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 8.Chromatografie reverzně fázová a iontově párová. Hydrofobní c chromatografie 9.Chromatografie gelová. 10.Chromatografie afinitní. 11.Plynová chromatografie. 12.Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky a vlivy. Elektroforesa volná a zónová 13.Izoelektrická fokusace. 14. Isotachoforesa.
Literatura
  • ANZENBACHER, Pavel a Jan KOVÁŘ. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info
  • SNYDER, Lloyd R., Joseph Jack KIRKLAND a Joseph L. GLAJCH. Practical HPLC method development [Snyder, 1997]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. xxvi, 765. ISBN 0-471-00703-X. info
Výukové metody
Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá písemnou formou, studenti přitom dostávají test, který zahrnuje otázky z metod extrakce a přípravy vzorků, centrifugačních, chromatografických a elektromigračních metod. Doba testu je 1 hodina. Klasifikace je "uspěl nebo "neuspěl".
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Podklady k přednáškám je možné získat v elektronické podobě ve formě souborů PowerPoint respektive Acrobat Reader na webové stránce k. biochemie př.f.MU. http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: (sudé roky).
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2019, jaro 2021.