Bi6016EB Bachelor thesis of biology II. (teachers of biology)

Faculty of Science
Spring 2017
Extent and Intensity
0/6/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (seminar tutor)
vedoucí bakalářské práce (seminar tutor)
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (seminar tutor)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Josef Hájek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat. (seminar tutor)
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Supplier department: Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Bi5009EB Bachelor thesis biol. I. || SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course Bachelor thesis II is designed as a course encouraging students to write their thesis meeting all the requirements. Completion of this course will ensure that the student submits the thesis agreed by the supervisor.
Syllabus
  • Individual consultations during the work on the thesis.
Literature
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • SYNEK, Miloslav, Helena SEDLÁČKOVÁ and Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57, [8]. ISBN 9788024512129. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Teaching methods
study of literature sources, experimental work, consultations with supervisor
Assessment methods
Credits are awarded after the thesis has been submitted and approved by the supervisor.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zápočet uděluje ředitel ÚBZ doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání bakalářské práce.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, autumn 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2017/Bi6016EB