Dokumentace formátu

V rámci plnění cílů Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019 zaměřeného na elektronizaci správní agendy vysoké školy se pracovalo na návrhu formátu dat pro přenos informací o akreditaci studijních programů.

Zpracovatelé

Formát dat pro přenos informací o programu navrhla Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita jej následně finalizovala do současné podoby.

logo – Západočeská univerzita v Plzni
logo – Masarykova univerzita

Dokumentace formátu

Popis prvků

 • nau
  Označenínau
  PopisNávrh struktury pro přenos informací Národnímu akreditačnímu úřadu o akreditaci studijních programů
  PrvekKořenový prvek
  • skola
   Označenískola
   PopisVysoká škola
   Opakovatelnostne
   Rodičnau
   Povinnýne
   • skola_nazev
    Označenískola_nazev
    PopisNázev vysoké školy
    Opakovatelnostne
    Rodičskola
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<skola_nazev>Masarykova Univerzita</skola_nazev>
   • regpro
    Označeníregpro
    PopisREGPRO kód
    Opakovatelnostne
    Rodičskola
    Povinnýne
    Typxs:integer
    Příklad<regpro>1433</regpro>
  • personal
   Označenípersonal
   PopisPersonální zabezpečení
   Opakovatelnostne
   Rodičnau
   Povinnýne
   • vyucujici
    Označenívyucujici
    PopisVyučující
    Opakovatelnostne
    Rodičpersonal
    Povinnýne
    • ucitel
     Označeníucitel
     PopisUčitel
     Opakovatelnostano
     Rodičvyucujici
     Povinnýne
     • id
      Označeníid
      PopisID učitele
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýano
      Typxs:integer
      Příklad<id>1453</id>
     • Jmeno
      OznačeníJmeno
      PopisJméno
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<Jmeno>Ferda</Jmeno>
     • Prijmeni
      OznačeníPrijmeni
      PopisPříjmení
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<Prijmeni>Mravenec</Prijmeni>
     • Tituly
      OznačeníTituly
      PopisTituly
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      • Titul
       OznačeníTitul
       PopisTitul
       Opakovatelnostano
       RodičTituly
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<Titul>MUDr.</Titul>
     • RokNarozeni
      OznačeníRokNarozeni
      PopisRok narození
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      Typxs:integer
      Příklad<RokNarozeni>1965</RokNarozeni>
     • vztahVS
      OznačenívztahVS
      PopisVztah k VŠ
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      • typ
       Označenítyp
       PopisTyp vztahu
       Opakovatelnostne
       RodičvztahVS
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<typ>z</typ>
      • rozsah
       Označenírozsah
       PopisRozsah
       Opakovatelnostne
       RodičvztahVS
       Povinnýne
       Typxs:integer
       Příklad<rozsah>1</rozsah>
      • od
       Označeníod
       PopisDatum začátku vztahu
       Opakovatelnostne
       RodičvztahVS
       Povinnýne
       Typxs:date
       Příklad<od>2010-09-01</od>
      • do
       Označenído
       PopisDatum ukončení vztahu
       Opakovatelnostne
       RodičvztahVS
       Povinnýne
       Typxs:date
       Příklad<do>2022-06-30</do>
     • vztahJineVS
      OznačenívztahJineVS
      PopisSoučasné působení na jiných VŠ
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      • pusobeni
       Označenípusobeni
       PopisPůsobení
       Opakovatelnostne
       RodičvztahJineVS
       Povinnýne
       • skola_nazev
        Označenískola_nazev
        PopisNázev školy
        Opakovatelnostne
        Rodičpusobeni
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<skola_nazev>Univerzita Karlova</skola_nazev>
       • typ
        Označenítyp
        PopisTyp pracovního vztahu
        Opakovatelnostne
        Rodičpusobeni
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<typ>z</typ>
       • rozsah
        Označenírozsah
        PopisRozsah
        Opakovatelnostne
        Rodičpusobeni
        Povinnýne
        Typxs:date
        Příklad<rozsah>0.1</rozsah>
     • vzdelani
      Označenívzdelani
      PopisÚdaje o vzdělání na VŠ
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<vzdelani>magister</vzdelani>
     • OdbornePusobeni
      OznačeníOdbornePusobeni
      PopisÚdaje o odborném působení od absolvování VŠ
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<OdbornePusobeni>asistent</OdbornePusobeni>
     • habilitace
      Označeníhabilitace
      PopisHabilitační řízení
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      • obor
       Označeníobor
       PopisObor habilitačního řízení
       Opakovatelnostne
       Rodičhabilitace
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<obor>ortopedie</obor>
      • RokUdeleni
       OznačeníRokUdeleni
       PopisRok udělení hodnosti
       Opakovatelnostne
       Rodičhabilitace
       Povinnýne
       Typxs:integer
       Příklad<RokUdeleni>2010</RokUdeleni>
      • konani
       Označeníkonani
       PopisŘízení konáno na VŠ
       Opakovatelnostne
       Rodičhabilitace
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<konani>Univerzita Karlova</konani>
     • jmenovaciRizeni
      OznačeníjmenovaciRizeni
      PopisjmenovaciRizeni
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      • obor
       Označeníobor
       PopisObor jmenovacího řízení
       Opakovatelnostne
       RodičjmenovaciRizeni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<obor>ortopedie</obor>
      • RokUdeleni
       OznačeníRokUdeleni
       PopisRok udělení hodnosti
       Opakovatelnostne
       RodičjmenovaciRizeni
       Povinnýne
       Typxs:integer
       Příklad<RokUdeleni>2012</RokUdeleni>
      • konani
       Označeníkonani
       PopisŘízení konáno na VŠ
       Opakovatelnostne
       RodičjmenovaciRizeni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<konani>Univerzita Karlova</konani>
     • ohlasyPublikaci
      OznačeníohlasyPublikaci
      PopisohlasyPublikaci
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      • ohlas
       Označeníohlas
       Popisohlas
       Opakovatelnostano
       RodičohlasyPublikaci
       Povinnýne
       • typ
        Označenítyp
        PopisTyp
        Opakovatelnostne
        Rodičohlas
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<typ>WOS – Scopus</typ>
       • obsah
        Označeníobsah
        PopisObsah ohlasu
        Opakovatelnostne
        Rodičohlas
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<obsah>ok</obsah>
     • kolekceCitaci
      OznačeníkolekceCitaci
      PopisKolekce citací
      Opakovatelnostne
      Rodičucitel
      Povinnýne
      • citace
       Označenícitace
       PopisCitace
       Opakovatelnostano
       RodičkolekceCitaci
       Povinnýne
       • nazev
        Označenínazev
        PopisNázev
        Opakovatelnostne
        Rodičcitace
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<nazev>Publikace o páteři</nazev>
  • predmety
   Označenípredmety
   PopisPředměty
   Opakovatelnostne
   Rodičnau
   Povinnýne
   • predmet
    Označenípredmet
    PopisPředmět
    Opakovatelnostne
    Rodičpredmety
    Povinnýne
    • id
     Označeníid
     PopisID předmětu
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<id>IB111</id>
    • nazev
     Označenínazev
     PopisNázev studijního předmětu
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<nazev>Matematika</nazev>
    • typ
     Označenítyp
     PopisTyp předmětu
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<typ>zk</typ>
    • rozsah
     Označenírozsah
     PopisRozsah studijního předmětu [hodin]
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:integer
     Příklad<rozsah>4</rozsah>
    • kreditu
     Označeníkreditu
     PopisPočet kreditů
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:integer
     Příklad<kreditu>6</kreditu>
    • prekvizity
     Označeníprekvizity
     PopisPrerekvizity
     Opakovatelnostano
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     • id_predmetu
      Označeníid_predmetu
      PopisID předmětu - reference
      Opakovatelnostne
      Rodičprekvizity
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<id_predmetu>IB000</id_predmetu>
    • korekvizity
     Označeníkorekvizity
     PopisKorekvizity
     Opakovatelnostano
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     • id_predmetu
      Označeníid_predmetu
      PopisID předmětu - reference
      Opakovatelnostne
      Rodičkorekvizity
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<id_predmetu>IB010</id_predmetu>
    • prekvizity
     Označeníprekvizity
     PopisEkvivalence
     Opakovatelnostano
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     • id_predmetu
      Označeníid_predmetu
      PopisID předmětu - reference
      Opakovatelnostne
      Rodičprekvizity
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<id_predmetu>IB100</id_predmetu>
    • typHodnoceni
     OznačenítypHodnoceni
     PopisZpůsob ověření studijních výsledků
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<typHodnoceni>Zkouška</typHodnoceni>
    • formaVyuky
     OznačeníformaVyuky
     PopisForma výuky
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<formaVyuky>Přednáška</formaVyuky>
    • formaHodnoceni
     OznačeníformaHodnoceni
     PopisForma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<formaHodnoceni>písemná</formaHodnoceni>
    • vyucujici
     Označenívyucujici
     PopisVyučující
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     • ucitel
      Označeníucitel
      PopisUčitel
      Opakovatelnostano
      Rodičvyucujici
      Povinnýne
      • id
       Označeníid
       PopisID učitele
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýano
       Typxs:integer
       Příklad<id>1453</id>
      • je_garant
       Označeníje_garant
       PopisZda je garantem předmětu
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<je_garant>ano – ne</je_garant>
      • je_zapojen
       Označeníje_zapojen
       PopisZapojení garanta do výuky předmětu
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<je_zapojen>ano – ne</je_zapojen>
      • ucastPrednasek
       OznačeníucastPrednasek
       PopisProcento účasti na vedení přednášek
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<ucastPrednasek>66 %</ucastPrednasek>
      • ucastCviceni
       OznačeníucastCviceni
       PopisProcento účasti na vedení cvičení
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<ucastCviceni>33 %</ucastCviceni>
      • ucastSeminar
       OznačeníucastSeminar
       PopisProcento účasti na vedení seminářů
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<ucastSeminar>0 %</ucastSeminar>
    • anotace
     Označeníanotace
     PopisStručná anotace předmětu
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<anotace>kombinatorika, pravděpodobnost</anotace>
    • literatura
     Označeníliteratura
     PopisLiteratura
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     • publikace
      Označenípublikace
      PopisCitace (Název, autor, Vydavatel, ..)
      Opakovatelnostano
      Rodičliteratura
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<publikace>ŠŤASTNÝ, Michal. Kombinatorika [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-10-30]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Pavel Řehák.</publikace>
    • studPomucka
     OznačenístudPomucka
     PopisStudijní pomůcka
     Opakovatelnostano
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<studPomucka>mikroskop</studPomucka>
    • formaStudia
     OznačeníformaStudia
     PopisKombinovaná či distanční forma
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<formaStudia>kombinovaná</formaStudia>
    • pocetKonzultaci
     OznačenípocetKonzultaci
     PopisRozsah konzultací (soustředění) [hodin]
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:integer
     Příklad<pocetKonzultaci>10</pocetKonzultaci>
    • kontakt
     Označeníkontakt
     PopisInformace o způsobu kontaktu s vyučujícím
     Opakovatelnostne
     Rodičpredmet
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<kontakt>Kancelář B611, ucitel@univerzita.cz</kontakt>
  • informacniZabezpeceni
   OznačeníinformacniZabezpeceni
   PopisInformační zabezpečení
   Opakovatelnostne
   Rodičnau
   Povinnýne
   • studijniIS
    OznačenístudijniIS
    PopisNázev a stručný popis studijního informačního systému
    Opakovatelnostne
    RodičinformacniZabezpeceni
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<studijniIS>is.muni.cz</studijniIS>
   • studLiteratura
    OznačenístudLiteratura
    PopisPřístup ke studijní literatuře
    Opakovatelnostne
    RodičinformacniZabezpeceni
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<studLiteratura>wikipedia.org</studLiteratura>
   • prehledDatabazi
    OznačeníprehledDatabazi
    PopisPřehled zpřístupněných databází
    Opakovatelnostne
    RodičinformacniZabezpeceni
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<prehledDatabazi>ProQuest Ebook Central</prehledDatabazi>
   • antiplagIS
    OznačeníantiplagIS
    PopisNázev a stručný popis používaného antiplagiátorského systému
    Opakovatelnostne
    RodičinformacniZabezpeceni
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<antiplagIS>theses.cz</antiplagIS>
  • sebehodnoceni
   Označenísebehodnoceni
   PopisSebehodnotící zpráva na úrovni vysoké školy
   Opakovatelnostne
   Rodičnau
   Povinnýne
   • pusobnost
    Označenípusobnost
    PopisPůsobnost orgánů vysoké školy
    Opakovatelnostne
    Rodičsebehodnoceni
    Povinnýne
   • zajisteniKvality
    OznačenízajisteniKvality
    PopisVnitřní systém zajišťování kvality
    Opakovatelnostne
    Rodičsebehodnoceni
    Povinnýne
    • vymezeni
     Označenívymezeni
     PopisVymezení pravomoci a odpovědnost za kvalitu
     Opakovatelnostne
     RodičzajisteniKvality
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<vymezeni>Lorem ipsum</vymezeni>
    • procesyVzniku
     OznačeníprocesyVzniku
     PopisProcesy vzniku a úprav studijních programů
     Opakovatelnostne
     RodičzajisteniKvality
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<procesyVzniku>Lorem ipsum</procesyVzniku>
    • principy
     Označeníprincipy
     PopisPrincipy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu
     Opakovatelnostne
     RodičzajisteniKvality
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<principy>Lorem ipsum</principy>
    • vedeniPraci
     OznačenívedeniPraci
     PopisVedení kvalifikačních a rigorózních prací
     Opakovatelnostne
     RodičzajisteniKvality
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<vedeniPraci>Lorem ipsum</vedeniPraci>
    • procesyHodnoceni
     OznačeníprocesyHodnoceni
     PopisProcesy zpětné vazby při hodnocení kvality
     Opakovatelnostne
     RodičzajisteniKvality
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<procesyHodnoceni>Lorem ipsum</procesyHodnoceni>
    • sledovaniUspesnosti
     OznačenísledovaniUspesnosti
     PopisSledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů
     Opakovatelnostne
     RodičzajisteniKvality
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<sledovaniUspesnosti>Lorem ipsum</sledovaniUspesnosti>
   • cinnost
    Označenícinnost
    PopisVzdělávací a tvůrčí činnost
    Opakovatelnostne
    Rodičsebehodnoceni
    Povinnýne
    • interRozmer
     OznačeníinterRozmer
     PopisMezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání
     Opakovatelnostne
     Rodičcinnost
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<interRozmer>Lorem ipsum</interRozmer>
    • spolupraceUskutocnovani
     OznačeníspolupraceUskutocnovani
     PopisSpolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů
     Opakovatelnostne
     Rodičcinnost
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<spolupraceUskutocnovani>Lorem ipsum</spolupraceUskutocnovani>
    • spolupraceTvorba
     OznačeníspolupraceTvorba
     PopisSpolupráce s praxí při tvorbě studijních programů
     Opakovatelnostne
     Rodičcinnost
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<spolupraceTvorba>Lorem ipsum</spolupraceTvorba>
   • zdroje
    Označenízdroje
    PopisPodpůrné zdroje a administrativa
    Opakovatelnostne
    Rodičsebehodnoceni
    Povinnýne
    • infoSystem
     OznačeníinfoSystem
     PopisInformační systém
     Opakovatelnostne
     Rodičzdroje
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<infoSystem>Lorem ipsum</infoSystem>
    • knihovny
     Označeníknihovny
     PopisKnihovny a elektronické zdroje
     Opakovatelnostne
     Rodičzdroje
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<knihovny>Lorem ipsum</knihovny>
    • specStudium
     OznačeníspecStudium
     PopisStudium studentů se specifickými potřebami
     Opakovatelnostne
     Rodičzdroje
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<specStudium>Lorem ipsum</specStudium>
    • opatreniNeetika
     OznačeníopatreniNeetika
     PopisOpatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví
     Opakovatelnostne
     Rodičzdroje
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<opatreniNeetika>Lorem ipsum</opatreniNeetika>
  • studijniProgram
   OznačenístudijniProgram
   PopisStudijní program
   Opakovatelnostne
   Rodičnau
   Povinnýne
   • skola
    Označenískola
    Popisskola
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • skola_nazev
     Označenískola_nazev
     PopisNázev součásti vysoké školy uskutečňující studijní program
     Opakovatelnostne
     Rodičskola
     Povinnýano
     Typxs:string
     Příklad<skola_nazev>Masarykova Univerzita</skola_nazev>
    • skola_id
     Označenískola_id
     PopisID školy
     Opakovatelnostne
     Rodičskola
     Povinnýne
     Typxs:integer
     Příklad<skola_id>1433</skola_id>
    • regpro
     Označeníregpro
     PopisREGPRO kód
     Opakovatelnostne
     Rodičskola
     Povinnýne
     Typxs:integer
     Příklad<regpro>123456</regpro>
   • zadost
    Označenízadost
    PopisŽádost
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • typZadosti
     OznačenítypZadosti
     PopisTyp žádosti o akreditaci
     Opakovatelnostne
     Rodičzadost
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<typZadosti>udělení akreditace – prodloužení platnosti akreditace – rozšíření akreditace</typZadosti>
    • schvalujiciOrgan
     OznačeníschvalujiciOrgan
     PopisSchvalující orgán
     Opakovatelnostne
     Rodičzadost
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<schvalujiciOrgan>Lorem ipsum</schvalujiciOrgan>
    • datumSchvaleni
     OznačenídatumSchvaleni
     PopisDatum schválení žádosti
     Opakovatelnostne
     Rodičzadost
     Povinnýne
     Typxs:date
     Příklad<datumSchvaleni>2019-11-12</datumSchvaleni>
    • odkazZadost
     OznačeníodkazZadost
     PopisOdkaz na elektronickou podobu žádosti
     Opakovatelnostne
     Rodičzadost
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<odkazZadost>https://msmt.cz</odkazZadost>
    • odkazPredpis
     OznačeníodkazPredpis
     PopisOdkazy na relevantní vnitřní předpisy
     Opakovatelnostano
     Rodičzadost
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<odkazPredpis>https://www.skolaprofi.cz/sops/onb/</odkazPredpis>
    • zduvodneni
     Označenízduvodneni
     PopisStručné zdůvodnění
     Opakovatelnostne
     Rodičzadost
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<zduvodneni>Lorem ipsum</zduvodneni>
   • fakulta
    Označenífakulta
    PopisFakulta
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • id
     Označeníid
     PopisID fakulty
     Opakovatelnostne
     Rodičfakulta
     Povinnýne
     Typxs:integer
     Příklad<id>1433</id>
    • nazev
     Označenínazev
     PopisNázev fakulty
     Opakovatelnostne
     Rodičfakulta
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<nazev>Fakulta informatiky</nazev>
   • stav
    Označenístav
    PopisStav programu
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<stav>uskutečňovaný</stav>
   • kod
    Označeníkod
    PopisKód studijního programu, je-li již přidělen
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<kod>AB123XYZ</kod>
   • nazev
    Označenínazev
    PopisNázev studijního programu
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<nazev>Informatika</nazev>
   • nazev_anglicky
    Označenínazev_anglicky
    PopisNázev studijního programu anglicky
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<nazev_anglicky>Informatics</nazev_anglicky>
   • typProgramu
    OznačenítypProgramu
    PopisTyp studijního programu
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<typProgramu>bakalářský – magisterský – navazující magisterský – doktorský</typProgramu>
   • profil
    Označeníprofil
    PopisProfil studijního programu
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<profil>Lorem ipsum</profil>
   • formaStudia
    OznačeníformaStudia
    PopisForma studia
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<formaStudia>prezenční – kombinovaná – distanční</formaStudia>
   • delkaStudia
    OznačenídelkaStudia
    PopisStandardní doba studia
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:integer
    Příklad<delkaStudia>3</delkaStudia>
   • jazyk
    Označeníjazyk
    PopisJazyk studia
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<jazyk>en</jazyk>
   • iscedf
    Označeníiscedf
    PopisISCED-F
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<iscedf>Lorem ipsum</iscedf>
   • titulUdelenovany
    OznačenítitulUdelenovany
    PopisUdělovaný akademický titul
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<titulUdelenovany>bc.</titulUdelenovany>
   • rigorozni
    Označenírigorozni
    PopisRigorózní řízení
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • exists
     Označeníexists
     PopisUskutečňuje se
     Opakovatelnostne
     Rodičrigorozni
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<exists>ano – ne</exists>
    • titulUdelenovany
     OznačenítitulUdelenovany
     PopisUdělovaný akademický titul
     Opakovatelnostne
     Rodičrigorozni
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<titulUdelenovany>RnDr.</titulUdelenovany>
   • garant
    Označenígarant
    PopisGarant studijního programu
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • jmeno
     Označeníjmeno
     PopisJméno garanta
     Opakovatelnostne
     Rodičgarant
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<jmeno>Mgr. Jan Malý</jmeno>
    • vek
     Označenívek
     PopisVěk garanta
     Opakovatelnostne
     Rodičgarant
     Povinnýne
     Typxs:integer
     Příklad<vek>42</vek>
   • spoluprace
    Označeníspoluprace
    PopisSpolupráce s jinými institucemi
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • instituce
     Označeníinstituce
     PopisNázev spolupracující instituce
     Opakovatelnostano
     Rodičspoluprace
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<instituce> Univerzita Karlova </instituce>
   • regulovanePovolani
    OznačeníregulovanePovolani
    PopisRegulované povolání
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • id
     Označeníid
     PopisId
     Opakovatelnostne
     RodičregulovanePovolani
     Povinnýne
     Typxs:integer
     Příklad<id>0123</id>
   • oblastiVzdelavani
    OznačeníoblastiVzdelavani
    PopisOblasti vzdělávání
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • oblast
     Označeníoblast
     PopisOblast
     Opakovatelnostano
     RodičoblastiVzdelavani
     Povinnýne
     • id
      Označeníid
      PopisId oblasti
      Opakovatelnostne
      Rodičoblast
      Povinnýne
      Typxs:integer
      Příklad<id>456</id>
     • podil
      Označenípodil
      PopisPodíl
      Opakovatelnostne
      Rodičoblast
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<podil>Lorem ipsum</podil>
   • oblastiVzdelavani
    OznačeníoblastiVzdelavani
    PopisOblasti vzdělávání
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • oblast
     Označeníoblast
     PopisOblast
     Opakovatelnostne
     RodičoblastiVzdelavani
     Povinnýne
     • temaOkruhy
      OznačenítemaOkruhy
      PopisTématické okruhy
      Opakovatelnostne
      Rodičoblast
      Povinnýne
      • okruh
       Označeníokruh
       PopisTématický okruh
       Opakovatelnostne
       RodičtemaOkruhy
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<okruh>príroda</okruh>
      • procento
       Označeníprocento
       PopisProcento
       Opakovatelnostne
       RodičtemaOkruhy
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<procento>55 %</procento>
   • akreditaceOd
    OznačeníakreditaceOd
    PopisAkreditace programu od
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:date
    Příklad<akreditaceOd>01-01-2010</akreditaceOd>
   • akreditaceDo
    OznačeníakreditaceDo
    PopisAkreditace programu do
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:date
    Příklad<akreditaceDo>01-01-2021</akreditaceDo>
   • profilAbsolventa
    OznačeníprofilAbsolventa
    PopisProfil absolventa
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<profilAbsolventa>Vědec</profilAbsolventa>
   • studPlany
    OznačenístudPlany
    PopisStudijní plány Bc. či Mgr.
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • studPlan
     OznačenístudPlan
     PopisStudijní plán
     Opakovatelnostano
     RodičstudPlany
     Povinnýne
     • oznaceni
      Označeníoznaceni
      PopisOznačení studijního plánu
      Opakovatelnostne
      RodičstudPlan
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<oznaceni>Bc. informatika</oznaceni>
     • blokyPredmet
      OznačeníblokyPredmet
      PopisBloky předmětů
      Opakovatelnostano
      RodičstudPlan
      Povinnýne
      • blokPredmetu
       OznačeníblokPredmetu
       PopisBlok předmětů
       Opakovatelnostne
       RodičblokyPredmet
       Povinnýne
       • nazev
        Označenínazev
        PopisNázev bloku
        Opakovatelnostne
        RodičblokPredmetu
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<nazev>základní</nazev>
       • statut
        Označenístatut
        PopisStatut bloku
        Opakovatelnostne
        RodičblokPredmetu
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<statut>povinný - povinně-volitelný – volitelný</statut>
       • predmety
        Označenípredmety
        PopisPředměty
        Opakovatelnostne
        RodičblokPredmetu
        Povinnýne
        • predmet
         Označenípredmet
         PopisPředmět
         Opakovatelnostne
         Rodičpredmety
         Povinnýne
         • id
          Označeníid
          PopisID předmětu - reference
          Opakovatelnostne
          Rodičpredmet
          Povinnýne
          Typxs:integer
          Příklad<id>111</id>
         • rocnik
          Označenírocnik
          PopisDoporučený ročník
          Opakovatelnostne
          Rodičpredmet
          Povinnýne
          Typxs:integer
          Příklad<rocnik>2</rocnik>
         • semestr
          Označenísemestr
          PopisDoporučený semestr
          Opakovatelnostne
          Rodičpredmet
          Povinnýne
          Typxs:integer
          Příklad<semestr>3</semestr>
         • vyznam
          Označenívyznam
          PopisVýznam předmětu (profilující základ)
          Opakovatelnostne
          Rodičpredmet
          Povinnýne
          Typxs:string
          Příklad<vyznam>profilující základ</vyznam>
        • podminky
         Označenípodminky
         PopisPodmínky pro splnění bloku předmětů
         Opakovatelnostne
         Rodičpredmety
         Povinnýne
         Typxs:string
         Příklad<podminky>úspěsné absolvovaní předmetů</podminky>
     • podminkyDalsi
      OznačenípodminkyDalsi
      PopisDalší podmínky pro splnění studijního plánu
      Opakovatelnostne
      RodičstudPlan
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<podminkyDalsi>Lorem ipsum</podminkyDalsi>
     • soucastSZZ
      OznačenísoucastSZZ
      PopisSoučásti SZZ a jejich obsah
      Opakovatelnostne
      RodičstudPlan
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<soucastSZZ>Lorem ipsum</soucastSZZ>
     • studPovinnosti
      OznačenístudPovinnosti
      PopisDalší studijní povinnosti
      Opakovatelnostne
      RodičstudPlan
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<studPovinnosti>Lorem ipsum</studPovinnosti>
     • temataVSKP
      OznačenítemataVSKP
      PopisNávrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
      Opakovatelnostne
      RodičstudPlan
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<temataVSKP>Lorem ipsum</temataVSKP>
     • temataRigo
      OznačenítemataRigo
      PopisNávrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací
      Opakovatelnostne
      RodičstudPlan
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<temataRigo>Lorem ipsum</temataRigo>
     • srz
      Označenísrz
      PopisSoučásti SRZ a jejich obsah
      Opakovatelnostne
      RodičstudPlan
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<srz>Lorem ipsum</srz>
   • studPlanPhD
    OznačenístudPlanPhD
    PopisStudijní plány Ph.D.
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • studPovinnosti
     OznačenístudPovinnosti
     PopisStudijní povinnosti
     Opakovatelnostne
     RodičstudPlanPhD
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<studPovinnosti>Lorem ipsum</studPovinnosti>
    • tvurciCinnost
     OznačenítvurciCinnost
     PopisPožadavky na tvůrčí činnost
     Opakovatelnostne
     RodičstudPlanPhD
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<tvurciCinnost>Lorem ipsum</tvurciCinnost>
    • staze
     Označenístaze
     PopisPožadavky na absolvování stáží
     Opakovatelnostne
     RodičstudPlanPhD
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<staze>Lorem ipsum</staze>
    • studPovinnostiDalsi
     OznačenístudPovinnostiDalsi
     PopisDalší studijní povinnosti
     Opakovatelnostne
     RodičstudPlanPhD
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<studPovinnostiDalsi>Lorem ipsum</studPovinnostiDalsi>
    • temataDisertaci
     OznačenítemataDisertaci
     PopisNávrh témat disertačních prací a témata obhájených prací
     Opakovatelnostne
     RodičstudPlanPhD
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<temataDisertaci>Lorem ipsum</temataDisertaci>
   • odbornaPrax
    OznačeníodbornaPrax
    PopisÚdaje o odborné praxi
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • charakteristika
     Označenícharakteristika
     PopisCharakteristika povinné odborné praxe
     Opakovatelnostne
     RodičodbornaPrax
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<charakteristika>Lorem ipsum</charakteristika>
    • rozsah
     Označenírozsah
     PopisRozsah [hodin / týdnů]
     Opakovatelnostne
     RodičodbornaPrax
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<rozsah>40 h</rozsah>
    • pracoviste
     Označenípracoviste
     PopisPřehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována
     Opakovatelnostano
     RodičodbornaPrax
     Povinnýne
     • nazev
      Označenínazev
      PopisNázev
      Opakovatelnostne
      Rodičpracoviste
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<nazev>Mendelova univerzita</nazev>
     • smlouva
      Označenísmlouva
      PopisSmluvní zajištění
      Opakovatelnostne
      Rodičpracoviste
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<smlouva>Lorem ipsum</smlouva>
    • jazyk
     Označeníjazyk
     PopisZajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce)
     Opakovatelnostne
     RodičodbornaPrax
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<jazyk>en</jazyk>
   • priloha
    Označenípriloha
    PopisPříloha
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<priloha>Lorem ipsum</priloha>
   • dalsiInformace
    OznačenídalsiInformace
    PopisDalší informace o programu
    Opakovatelnostne
    RodičstudijniProgram
    Povinnýne
    • cileStudia
     OznačenícileStudia
     PopisCíle studia ve studijním programu
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<cileStudia>odbornost</cileStudia>
    • pravidlaPlanu
     OznačenípravidlaPlanu
     PopisPravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<pravidlaPlanu>Lorem ipsum</pravidlaPlanu>
    • podminkyPrijeti
     OznačenípodminkyPrijeti
     PopisPodmínky k přijetí ke studiu
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<podminkyPrijeti>maturita</podminkyPrijeti>
    • navaznostProgramu
     OznačenínavaznostProgramu
     PopisNávaznost na další typy studijních programů
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<navaznostProgramu>Loremm ipsum</navaznostProgramu>
    • personal
     Označenípersonal
     PopisPersonální zabezpečení
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     • ucitel
      Označeníucitel
      PopisUčitel
      Opakovatelnostano
      Rodičpersonal
      Povinnýne
      • id
       Označeníid
       PopisID učitele - reference
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:integer
       Příklad<id>11</id>
      • vztahVS
       OznačenívztahVS
       PopisVztah na součást VŠ, která uskutečňuje studijní program
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       • typ
        Označenítyp
        PopisTyp vztahu
        Opakovatelnostne
        RodičvztahVS
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<typ>z</typ>
       • rozsah
        Označenírozsah
        PopisRozsah
        Opakovatelnostne
        RodičvztahVS
        Povinnýne
        Typxs:integer
        Příklad<rozsah>1</rozsah>
       • od
        Označeníod
        PopisDatum začátku vztahu
        Opakovatelnostne
        RodičvztahVS
        Povinnýne
        Typxs:date
        Příklad<od>2010-09-01</od>
       • do
        Označenído
        PopisDatum ukončení vztahu
        Opakovatelnostne
        RodičvztahVS
        Povinnýne
        Typxs:date
        Příklad<do>2022-06-30</do>
      • dalsiZapojeni
       OznačenídalsiZapojeni
       PopisDalší zapojení do uskutečňování studijního programu
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<dalsiZapojeni>Lorem ipsum</dalsiZapojeni>
      • zkusenosti
       Označenízkusenosti
       PopisZkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<zkusenosti>Lorem ipsum</zkusenosti>
      • publikace
       Označenípublikace
       PopisPřehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<publikace>Lorem ipsum</publikace>
      • zahranici
       Označenízahranici
       PopisPůsobení v zahraničí
       Opakovatelnostne
       Rodičucitel
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<zahranici>Lorem ipsum</zahranici>
    • souvisejiciCinnost
     OznačenísouvisejiciCinnost
     PopisSouvisející tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     • prehledGrantuAkademStudProgramu
      OznačeníprehledGrantuAkademStudProgramu
      PopisPřehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského a doktorského studijního programu
      Opakovatelnostne
      RodičsouvisejiciCinnost
      Povinnýne
      • grant
       Označenígrant
       PopisGrant či projekt
       Opakovatelnostne
       RodičprehledGrantuAkademStudProgramu
       Povinnýne
       • resitel
        Označeníresitel
        PopisŘešitel / spoluředitel
        Opakovatelnostne
        Rodičgrant
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<resitel>Mgr. Jan Mravenec</resitel>
       • nazevGrantu
        OznačenínazevGrantu
        PopisNázev grantu či projektu získaného pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání
        Opakovatelnostne
        Rodičgrant
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<nazevGrantu>Grant pro oblast rozvoje</nazevGrantu>
       • zdrojGrantu
        OznačenízdrojGrantu
        PopisZdroj
        Opakovatelnostne
        Rodičgrant
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<zdrojGrantu> Lorem ipsum </zdrojGrantu>
       • obdobiGrantu
        OznačeníobdobiGrantu
        PopisObdobí
        Opakovatelnostne
        Rodičgrant
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<obdobiGrantu> jaro 2020 </obdobiGrantu>
     • prehledGrantuStudProgramuPraxe
      OznačeníprehledGrantuStudProgramuPraxe
      PopisPřehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu
      Opakovatelnostne
      RodičsouvisejiciCinnost
      Povinnýne
      • projekt
       Označeníprojekt
       PopisProjekt či aktivita
       Opakovatelnostne
       RodičprehledGrantuStudProgramuPraxe
       Povinnýne
       • pracovistePraxe
        OznačenípracovistePraxe
        PopisPracoviště praxe
        Opakovatelnostne
        Rodičprojekt
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<pracovistePraxe>Pracoviště praxe</pracovistePraxe>
       • nazevPraxe
        OznačenínazevPraxe
        PopisNázev či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí
        Opakovatelnostne
        Rodičprojekt
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<nazevPraxe>Grant pro oblast rozvoje</nazevPraxe>
       • obdobiProjektu
        OznačeníobdobiProjektu
        PopisObdobí
        Opakovatelnostne
        Rodičprojekt
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<obdobiProjektu> jaro 2020 </obdobiProjektu>
     • odborneAktivity
      OznačeníodborneAktivity
      PopisOdborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním programem
      Opakovatelnostne
      RodičsouvisejiciCinnost
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<odborneAktivity>Lorem ipsum</odborneAktivity>
     • infoPraxe
      OznačeníinfoPraxe
      PopisInformace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
      Opakovatelnostne
      RodičsouvisejiciCinnost
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<infoPraxe>Lorem ipsum</infoPraxe>
    • materialniZabezpeceni
     OznačenímaterialniZabezpeceni
     PopisMateriální zabezpečení studijního programu
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     • mistoStudProgramu
      OznačenímistoStudProgramu
      PopisMísto uskutečňování studijního programu
      Opakovatelnostne
      RodičmaterialniZabezpeceni
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<mistoStudProgramu>Brno</mistoStudProgramu>
     • mistoTeoretickeVyuky
      OznačenímistoTeoretickeVyuky
      PopisMístnosti pro teoretickou výuku
      Opakovatelnostne
      RodičmaterialniZabezpeceni
      Povinnýne
      • kapacitaMistnostiTeorie
       OznačeníkapacitaMistnostiTeorie
       PopisKapacita výukových místností pro teoretickou výuku
       Opakovatelnostne
       RodičmistoTeoretickeVyuky
       Povinnýne
       Typxs:integer
       Příklad<kapacitaMistnostiTeorie>42</kapacitaMistnostiTeorie>
      • kapacitaNajem
       OznačeníkapacitaNajem
       PopisZ toho kapacita v prostorách v nájmu
       Opakovatelnostne
       RodičmistoTeoretickeVyuky
       Povinnýne
       Typxs:integer
       Příklad<kapacitaNajem>42</kapacitaNajem>
      • dobaPlatnostiNajmu
       OznačenídobaPlatnostiNajmu
       PopisDoba platnosti nájmu
       Opakovatelnostne
       RodičmistoTeoretickeVyuky
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<dobaPlatnostiNajmu>1 rok</dobaPlatnostiNajmu>
     • odborneUcebny
      OznačeníodborneUcebny
      PopisOdborné učebny
      Opakovatelnostne
      RodičmaterialniZabezpeceni
      Povinnýne
      • odbornaUcebna
       OznačeníodbornaUcebna
       PopisOdborná učebna
       Opakovatelnostne
       RodičodborneUcebny
       Povinnýne
       • kapacitaPopisOdborneUcebny
        OznačeníkapacitaPopisOdborneUcebny
        Popis
        Opakovatelnostne
        RodičodbornaUcebna
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<kapacitaPopisOdborneUcebny>Lorem ipsum</kapacitaPopisOdborneUcebny>
       • kapacitaNajmuOdborneUcebny
        OznačeníkapacitaNajmuOdborneUcebny
        Popis
        Opakovatelnostne
        RodičodbornaUcebna
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<kapacitaNajmuOdborneUcebny>Lorem ipsum</kapacitaNajmuOdborneUcebny>
       • dobaPlatnostiNajmuOdborneUcebny
        OznačenídobaPlatnostiNajmuOdborneUcebny
        PopisDoba platnosti nájmu
        Opakovatelnostne
        RodičodbornaUcebna
        Povinnýne
        Typxs:string
        Příklad<dobaPlatnostiNajmuOdborneUcebny>1 rok</dobaPlatnostiNajmuOdborneUcebny>
     • vyjadreniHygieniku
      OznačenívyjadreniHygieniku
      PopisVyjádření orgánu hygienické služby
      Opakovatelnostne
      RodičmaterialniZabezpeceni
      Povinnýne
      • vyjadreniHygienikuText
       OznačenívyjadreniHygienikuText
       PopisVyjádření
       Opakovatelnostne
       RodičvyjadreniHygieniku
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<vyjadreniHygienikuText>Lorem ipsum</vyjadreniHygienikuText>
      • vyjadreniHygienikuDatum
       OznačenívyjadreniHygienikuDatum
       PopisVyjádření ze dne
       Opakovatelnostne
       RodičvyjadreniHygieniku
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<vyjadreniHygienikuDatum>24. 12. 2020</vyjadreniHygienikuDatum>
     • podmienkyRovnehoPristupu
      OznačenípodmienkyRovnehoPristupu
      PopisOpatření a podmínky k zajištění rovného přístupu
      Opakovatelnostne
      RodičmaterialniZabezpeceni
      Povinnýne
    • financnizabezpeceni
     Označenífinancnizabezpeceni
     PopisFinanční zabezpečení studijního programu
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     • vzdelavaciCinnost
      OznačenívzdelavaciCinnost
      PopisVzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze státního rozpočtu [ano – ne]
      Opakovatelnostne
      Rodičfinancnizabezpeceni
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<vzdelavaciCinnost>Ano</vzdelavaciCinnost>
     • zhodnoceniNakladu
      OznačenízhodnoceniNakladu
      PopisZhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu
      Opakovatelnostne
      Rodičfinancnizabezpeceni
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<zhodnoceniNakladu>Dostatečné.</zhodnoceniNakladu>
    • zamerRozvoje
     OznačenízamerRozvoje
     PopisZáměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     • zamerRozvojeStudPragramu
      OznačenízamerRozvojeStudPragramu
      PopisZáměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění
      Opakovatelnostne
      RodičzamerRozvoje
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<zamerRozvojeStudPragramu> Lorem ipsum</zamerRozvojeStudPragramu>
     • pocetPrijimanychUchazecu
      OznačenípocetPrijimanychUchazecu
      PopisPočet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu
      Opakovatelnostne
      RodičzamerRozvoje
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<pocetPrijimanychUchazecu> 42</pocetPrijimanychUchazecu>
     • uplatnitelnostAbsolventu
      OznačeníuplatnitelnostAbsolventu
      PopisPředpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce
      Opakovatelnostne
      RodičzamerRozvoje
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<uplatnitelnostAbsolventu>Lorem ipsum</uplatnitelnostAbsolventu>
    • informacniZabezpeceniIne
     OznačeníinformacniZabezpeceniIne
     PopisInformační zabezpečení studijního programu, pokud je jiné než zbytek školy
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     • nazevPopisIS
      OznačenínazevPopisIS
      PopisNázev a stručný popis studijního informačního systému
      Opakovatelnostne
      RodičinformacniZabezpeceniIne
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<nazevPopisIS> Informačný systém Masarykovy univerzity</nazevPopisIS>
     • pristupLiteratura
      OznačenípristupLiteratura
      PopisPřístup ke studijní literatuře
      Opakovatelnostne
      RodičinformacniZabezpeceniIne
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<pristupLiteratura>Lorem ipsum</pristupLiteratura>
     • prehledZpristupnenychDatabazi
      OznačeníprehledZpristupnenychDatabazi
      PopisPřehled zpřístupněných databází
      Opakovatelnostne
      RodičinformacniZabezpeceniIne
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<prehledZpristupnenychDatabazi>Lorem ipsum</prehledZpristupnenychDatabazi>
     • nazevPopisAntiplagiat
      OznačenínazevPopisAntiplagiat
      PopisNázev a stručný popis používaného antiplagiátorského systému
      Opakovatelnostne
      RodičinformacniZabezpeceniIne
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<nazevPopisAntiplagiat>Theses.cz</nazevPopisAntiplagiat>
    • sebahodnoticiZprava
     OznačenísebahodnoticiZprava
     PopisSebehodnotící zpráva na úrovni studijního programu
     Opakovatelnostne
     RodičdalsiInformace
     Povinnýne
     • souladProgramu
      OznačenísouladProgramu
      PopisSoulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr studijního programu
      Opakovatelnostne
      RodičsebahodnoticiZprava
      Povinnýne
      • souladProgramuSDokumenty
       OznačenísouladProgramuSDokumenty
       PopisSoulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy
       Opakovatelnostne
       RodičsouladProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<souladProgramuSDokumenty> Lorem ipsum </souladProgramuSDokumenty>
      • souvislostTvurciCinnost
       OznačenísouvislostTvurciCinnost
       PopisSouvislost s tvůrčí činností vysoké školy (pouze pro akademicky zaměřené studijní programy)
       Opakovatelnostne
       RodičsouladProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<souvislostTvurciCinnost>Lorem ipsum</souvislostTvurciCinnost>
      • spolupracePrax
       OznačeníspolupracePrax
       PopisSpolupráce s praxí (pouze pro profesně zaměřené studijní programy)
       Opakovatelnostne
       RodičsouladProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<spolupracePrax>Lorem ipsum</spolupracePrax>
      • souvislostVedeckaUmeleckaCinnost
       OznačenísouvislostVedeckaUmeleckaCinnost
       PopisSouvislost s vědeckou/uměleckou činností vysoké školy (pouze pro doktorské studijní programy)
       Opakovatelnostne
       RodičsouladProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<souvislostVedeckaUmeleckaCinnost>Lorem ipsum</souvislostVedeckaUmeleckaCinnost>
      • mezinarodniRozmer
       OznačenímezinarodniRozmer
       PopisMezinárodní rozměr studijního programu
       Opakovatelnostne
       RodičsouladProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<mezinarodniRozmer>Lorem ipsum</mezinarodniRozmer>
     • profilAbsolventaObsahStudia
      OznačeníprofilAbsolventaObsahStudia
      PopisProfil absolventa a obsah studia
      Opakovatelnostne
      RodičsebahodnoticiZprava
      Povinnýne
      • souladSeStudiem
       OznačenísouladSeStudiem
       PopisSoulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí s typem a profilem studijního programu
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<souladSeStudiem>Lorem ipsum</souladSeStudiem>
      • jazykoveKompetence
       OznačeníjazykoveKompetence
       PopisJazykové kompetence
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<jazykoveKompetence>Lorem ipsum</jazykoveKompetence>
      • podminkyUzavretiPlanu
       OznačenípodminkyUzavretiPlanu
       PopisPravidla a podmínky utváření studijních plánů
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<podminkyUzavretiPlanu>Lorem ipsum</podminkyUzavretiPlanu>
      • uplatneni
       Označeníuplatneni
       PopisVymezení uplatnění absolventů
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<uplatneni>Lorem ipsum</uplatneni>
      • souladSProfilem
       OznačenísouladSProfilem
       PopisSoulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<souladSProfilem>Lorem ipsum</souladSProfilem>
      • odliseniStudia
       OznačeníodliseniStudia
       PopisOdlišení doktorského studijního programu od ostatních typů studijních programů (pouze pro doktorské studijní programy)
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<odliseniStudia>Lorem ipsum</odliseniStudia>
      • strukturaObsahPredmetu
       OznačenístrukturaObsahPredmetu
       PopisStruktura a rozsah studijních předmětů
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<strukturaObsahPredmetu>Lorem ipsum</strukturaObsahPredmetu>
      • rozsahSpecifikaPraxe
       OznačenírozsahSpecifikaPraxe
       PopisRozsah povinné odborné praxe (pouze pro profesně zaměřené studijní programy) a specifika spolupráce s praxí (pouze pro bakalářské profesně zaměřené studijní programy)
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<rozsahSpecifikaPraxe>Lorem ipsum</rozsahSpecifikaPraxe>
      • souladSVysledky
       OznačenísouladSVysledky
       PopisSoulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s výsledky učení a profilem absolventa
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<souladSVysledky>Lorem ipsum</souladSVysledky>
      • podminkyPravidlaRiginozniho
       OznačenípodminkyPravidlaRiginozniho
       PopisPodmínky a pravidla rigorózního řízení (pouze pro magisterské studijní programy v případě, že vysoká škola žádá o přiznání oprávnění konat rigorózní řízení)
       Opakovatelnostne
       RodičprofilAbsolventaObsahStudia
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<podminkyPravidlaRiginozniho> Lorem ipsum</podminkyPravidlaRiginozniho>
     • vzdealvaciTvurciCinnost
      OznačenívzdealvaciTvurciCinnost
      PopisVzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu
      Opakovatelnostne
      RodičsebahodnoticiZprava
      Povinnýne
      • metodyVyuky
       OznačenímetodyVyuky
       PopisMetody výuky a hodnocení výsledků studia
       Opakovatelnostne
       RodičvzdealvaciTvurciCinnost
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<metodyVyuky>Lorem ipsum</metodyVyuky>
      • tvurciCinnostProgramu
       OznačenítvurciCinnostProgramu
       PopisTvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (dle požadavků kladených standardy pro jednotlivé typy a profily studijních programů)
       Opakovatelnostne
       RodičvzdealvaciTvurciCinnost
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<tvurciCinnostProgramu>Lorem ipsum</tvurciCinnostProgramu>
     • zabezpeniProgramu
      OznačenízabezpeniProgramu
      PopisFinanční, materiální a další zabezpečení studijního programu
      Opakovatelnostne
      RodičsebahodnoticiZprava
      Povinnýne
      • financniZabezpeceniProgramu
       OznačenífinancniZabezpeceniProgramu
       PopisFinanční zabezpečení studijního programu
       Opakovatelnostne
       RodičzabezpeniProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<financniZabezpeceniProgramu>Lorem ipsum</financniZabezpeceniProgramu>
      • materialniTechnickeZabezpecenieProjektu
       OznačenímaterialniTechnickeZabezpecenieProjektu
       PopisMateriální a technické zabezpečení studijního programu
       Opakovatelnostne
       RodičzabezpeniProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<materialniTechnickeZabezpecenieProjektu>Lorem ipsum</materialniTechnickeZabezpecenieProjektu>
      • odbornaLiteratura
       OznačeníodbornaLiteratura
       PopisOdborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu
       Opakovatelnostne
       RodičzabezpeniProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<odbornaLiteratura>Lorem ipsum</odbornaLiteratura>
      • materialniTechnickeZabezpecenieMimoSkoly
       OznačenímaterialniTechnickeZabezpecenieMimoSkoly
       PopisMateriální a technické zabezpečení studijního programu uskutečňovaného mimo sídlo vysoké školy (pouze u studijních programů, které mají být uskutečňovány mimo sídlo vysoké školy
       Opakovatelnostne
       RodičzabezpeniProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<materialniTechnickeZabezpecenieMimoSkoly>Lorem ipsum</materialniTechnickeZabezpecenieMimoSkoly>
     • garantStudijnihoProgramu
      OznačenígarantStudijnihoProgramu
      PopisGarant studijního programu
      Opakovatelnostne
      RodičsebahodnoticiZprava
      Povinnýne
      • pravomociGaranta
       OznačenípravomociGaranta
       PopisPravomoci a odpovědnost garanta
       Opakovatelnostne
       RodičgarantStudijnihoProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<pravomociGaranta>Lorem ipsum</pravomociGaranta>
      • zhodnoceniGaranta
       OznačenízhodnoceniGaranta
       PopisZhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (dle požadavků kladených standardy pro jednotlivé typy a profily studijních programů)
       Opakovatelnostne
       RodičgarantStudijnihoProgramu
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<zhodnoceniGaranta>Lorem ipsum</zhodnoceniGaranta>
     • personalniZabezpeceni
      OznačenípersonalniZabezpeceni
      PopisPersonální zabezpečení studijního programu
      Opakovatelnostne
      RodičsebahodnoticiZprava
      Povinnýne
      • zhodnoceniPersonalnihoZabezpeceni
       OznačenízhodnoceniPersonalnihoZabezpeceni
       PopisZhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění standardů (včetně zhodnocení zapojení odborníků z praxe do výuky u bakalářských profesně zaměřených studijních programů)
       Opakovatelnostne
       RodičpersonalniZabezpeceni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<zhodnoceniPersonalnihoZabezpeceni>Lorem ipsum</zhodnoceniPersonalnihoZabezpeceni>
      • personalniZabezpeceniMimoSkoly
       OznačenípersonalniZabezpeceniMimoSkoly
       PopisPersonální zabezpečení studijního programu uskutečňovaného mimo sídlo vysoké školy (pouze u studijních programů, které mají být uskutečňovány mimo sídlo vysoké školy)
       Opakovatelnostne
       RodičpersonalniZabezpeceni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<personalniZabezpeceniMimoSkoly>Lorem ipsum</personalniZabezpeceniMimoSkoly>
      • personalniZabezpeceniPredmetu
       OznačenípersonalniZabezpeceniPredmetu
       PopisPersonální zabezpečení předmětů profilujícího základu
       Opakovatelnostne
       RodičpersonalniZabezpeceni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<personalniZabezpeceniPredmetu>Lorem ipsum</personalniZabezpeceniPredmetu>
      • kvalifikaceOdborniku
       OznačeníkvalifikaceOdborniku
       PopisKvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu
       Opakovatelnostne
       RodičpersonalniZabezpeceni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<kvalifikaceOdborniku>Lorem ipsum</kvalifikaceOdborniku>
      • skolitele
       Označenískolitele
       PopisŠkolitelé studentů doktorského studia (pouze pro doktorské studijní programy)
       Opakovatelnostne
       RodičpersonalniZabezpeceni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<skolitele>Lorem ipsum</skolitele>
     • specifickePozadavkyZajisteni
      OznačeníspecifickePozadavkyZajisteni
      PopisSpecifické požadavky na zajištění studijního programu
      Opakovatelnostne
      RodičsebahodnoticiZprava
      Povinnýne
      • kombinovanaFormaStudia
       OznačeníkombinovanaFormaStudia
       PopisUskutečňování studijního programu v kombinované a distanční formě studia (pouze v případě, že vysoká škola o akreditaci studijního programu v kombinované nebo distanční formě studia)
       Opakovatelnostne
       RodičspecifickePozadavkyZajisteni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<kombinovanaFormaStudia>Lorem ipsum</kombinovanaFormaStudia>
      • studiumVCizimJazyce
       OznačenístudiumVCizimJazyce
       PopisUskutečňování studijního programu v cizím jazyce (pouze v případě, že vysoká škola o akreditaci studijního programu v cizím jazyce)
       Opakovatelnostne
       RodičspecifickePozadavkyZajisteni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<studiumVCizimJazyce>Lorem ipsum</studiumVCizimJazyce>
      • studiumSeZahranicnouSkolou
       OznačenístudiumSeZahranicnouSkolou
       PopisUskutečňování studijního programu ve spolupráci se zahraniční vysokou školou (pouze v případě, že vysoká škola o akreditaci studijního programu ve spolupráci se zahraniční vysokou školou podle § 47a zákona o vysokých školách)
       Opakovatelnostne
       RodičspecifickePozadavkyZajisteni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<studiumSeZahranicnouSkolou>Lorem ipsum</studiumSeZahranicnouSkolou>
      • studiumSDalsiPravnickouOsobou
       OznačenístudiumSDalsiPravnickouOsobou
       PopisUskutečňování studijního programu ve spolupráci s další právnickou osobou (pouze v případě, že vysoká škola o akreditaci studijního programu ve spolupráci s další právnickou osobou podle § 81 zákona o vysokých školách)
       Opakovatelnostne
       RodičspecifickePozadavkyZajisteni
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<studiumSDalsiPravnickouOsobou>Lorem ipsum</studiumSDalsiPravnickouOsobou>