<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ws:SeznamPracovniku xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://i.cz/ns/nrzp/schemas/nrzpWs/v1 ../xsd/SeznamPracovniku.xsd" xmlns:ws="http://i.cz/ns/nrzp/schemas/nrzpWs/v1" xmlns="http://i.cz/ns/nrzp/schemas/nrzpTypes/v1">
	<Pracovnik>
		<DatumZmeny>2019-01-01</DatumZmeny>
		<Jmeno>Ferda</Jmeno>
		<Prijmeni>Mravenec</Prijmeni>
		<DatumNarozeni>1995-01-01</DatumNarozeni>
		<MistoNarozeni>Brno</MistoNarozeni>
		<StatMistaNarozeni>CZ</StatMistaNarozeni>
		<Pohlavi>M</Pohlavi>
		<RodneCislo>9501010000</RodneCislo>
   
   	<Doklad>
			<CisloDokladu>95010100AA</CisloDokladu>
			<DruhDokladu>J</DruhDokladu>
		</Doklad>
   
		<StatniObcanstvi>CZ</StatniObcanstvi>
		<Tituly>
			<Titul>MUDr.</Titul>
		</Tituly>
		<OdborneZpusobilosti>
			<OdbornaZpusobilost>
				<TypZpusobilosti>Zdravotnicka</TypZpusobilosti>
				<Obor>Nutriční terapeut (5345R027)</Obor>
				<DatumZiskani>2018-12-31</DatumZiskani>
				<StatZiskani>CZ</StatZiskani>
				<VzdelavaciInstituce>
					<Nazev>Masarykova univerzita – Lékařská fakulta</Nazev>
					<ICO>00216224</ICO>
				</VzdelavaciInstituce>
				<Diplom>
					<Cislo>1111/2019/0000</Cislo>
					<DatumVydani>2019-01-01</DatumVydani>
				</Diplom>
			</OdbornaZpusobilost>
		</OdborneZpusobilosti>
	</Pracovnik>
</ws:SeznamPracovniku>

Dokumentace formátu

V rámci plnění cílů Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019 zaměřeného na elektronizaci správní agendy vysoké školy pracovala Masarykova univerzita také na předávání dat do Národního registru zdravotnických pracovníků. Po přezkoumání různých způsobů exportu se předání dat zprovoznilo ve spolupráci s NR-ZP za využití jeho klienta.

Přenos dat probíhá plně automatizovaně jedenkrát denně po půlnoci. Informace o nových absolventech zdravotnických oborů jsou tak NR-ZP dostupné již druhý den po absolvování studia. Celý přenos dat je monitorován zaměstnanci MU.

Speciální případ užití

Pokud je absolvent občanem České republiky, NR-ZP se předává údaj obsahující jeho rodné číslo. Pro ostatní státní příslušníky (včetně Slováků) se ve formátě nahradí element RodneCislo za Doklad obsahující subelementy CisloDokladu a DruhDokladu, ve kterých je možné zapsat zahraniční rodné číslo nebo jiný druh identifikačního dokladu.

Zpracovatelé

Formát je dílem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Export dat v této podobě zautomatizovaně zprovoznili pracovníci Masarykovy univerzity.

logo – Masarykova univerzita

Dokumentace formátu

Popis prvků

 • ws:SeznamPracovniku
  Označeníws:SeznamPracovniku
  Popisws:SeznamPracovniku
  PrvekKořenový prvek
  • Pracovnik
   OznačeníPracovnik
   PopisPracovnik
   Opakovatelnostano
   Rodičws:SeznamPracovniku
   Povinnýano
   • DatumZmeny
    OznačeníDatumZmeny
    PopisDatum změny
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    Typxs:date
    Příklad<DatumZmeny>2019-01-01</DatumZmeny>
   • Jmeno
    OznačeníJmeno
    PopisJméno
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<Jmeno>Ferda</Jmeno>
   • Prijmeni
    OznačeníPrijmeni
    PopisPříjmení
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<Prijmeni>Mravenec</Prijmeni>
   • DatumNarozeni
    OznačeníDatumNarozeni
    PopisDatum narození
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    Typxs:date
    Příklad<DatumNarozeni>1995-01-01</DatumNarozeni>
   • MistoNarozeni
    OznačeníMistoNarozeni
    PopisMísto narození
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<MistoNarozeni>Brno</MistoNarozeni>
   • StatMistaNarozeni
    OznačeníStatMistaNarozeni
    PopisStát narození
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<StatMistaNarozeni>CZ</StatMistaNarozeni>
   • Pohlavi
    OznačeníPohlavi
    PopisPohlaví
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    Typxs:string
    Příklad<Pohlavi>M</Pohlavi>
   • RodneCislo
    OznačeníRodneCislo
    PopisRodné číslo s lomítkem či bez lomítka – pouze pro občany ČR. Pro ostatní státní příslušnosti (včetně Slováků) je možné zahraniční RČ zapsat do pole Číslo dokladu.
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    Typxs:integer
    Příklad<RodneCislo>9501010000</RodneCislo>
   • Doklad
    OznačeníDoklad
    PopisDoklad
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    • CisloDokladu
     OznačeníCisloDokladu
     PopisČíslo dokladu představuje u cizinců číslo pasu nebo občanského průkazu, případně jiný údaj (cizí RČ …).
     Opakovatelnostne
     RodičDoklad
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<CisloDokladu>95010100AA</CisloDokladu>
    • DruhDokladu
     OznačeníDruhDokladu
     PopisDruh dokladu uvedeného v Čísle dokladu. Může být: ID – občanský průkaz, P – cestovní pas, IR – povolení k pobytu, J – jiný.
     Opakovatelnostne
     RodičDoklad
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<DruhDokladu>J</DruhDokladu>
   • StatniObcanstvi
    OznačeníStatniObcanstvi
    PopisStátní příslušnost
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýano
    Typxs:string
    Příklad<StatniObcanstvi>CZ</StatniObcanstvi>
   • Tituly
    OznačeníTituly
    PopisTituly
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    • Titul
     OznačeníTitul
     PopisTitul
     Opakovatelnostne
     RodičTituly
     Povinnýne
     Typxs:string
     Příklad<Titul>MUDr.</Titul>
   • OdborneZpusobilosti
    OznačeníOdborneZpusobilosti
    PopisOdborneZpusobilosti
    Opakovatelnostne
    RodičPracovnik
    Povinnýne
    • OdbornaZpusobilost
     OznačeníOdbornaZpusobilost
     PopisOdborná způsobilost
     Opakovatelnostne
     RodičOdborneZpusobilosti
     Povinnýne
     • TypZpusobilosti
      OznačeníTypZpusobilosti
      PopisTyp způsobilosti
      Opakovatelnostne
      RodičOdbornaZpusobilost
      Povinnýne
      Typxs:string
      Příklad<TypZpusobilosti>Zdravotnicka</TypZpusobilosti>
     • Obor
      OznačeníObor
      PopisObor
      Opakovatelnostne
      RodičOdbornaZpusobilost
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<Obor>Nutriční terapeut (5345R027)</Obor>
     • DatumZiskani
      OznačeníDatumZiskani
      PopisDatum získání
      Opakovatelnostne
      RodičOdbornaZpusobilost
      Povinnýne
      Typxs:date
      Příklad<DatumZiskani>2018-12-31</DatumZiskani>
     • StatZiskani
      OznačeníStatZiskani
      PopisStát získání
      Opakovatelnostne
      RodičOdbornaZpusobilost
      Povinnýano
      Typxs:string
      Příklad<StatZiskani>CZ</StatZiskani>
     • VzdelavaciInstituce
      OznačeníVzdelavaciInstituce
      PopisVzdělávací instituce
      Opakovatelnostne
      RodičOdbornaZpusobilost
      Povinnýne
      • Nazev
       OznačeníNazev
       PopisNázev
       Opakovatelnostne
       RodičVzdelavaciInstituce
       Povinnýano
       Typxs:string
       Příklad<Nazev>Masarykova univerzita – Lékařská fakulta</Nazev>
      • ICO
       OznačeníICO
       PopisIČO
       Opakovatelnostne
       RodičVzdelavaciInstituce
       Povinnýano
       Typxs:integer
       Příklad<ICO>00216224</ICO>
     • Diplom
      OznačeníDiplom
      PopisDiplom
      Opakovatelnostne
      RodičOdbornaZpusobilost
      Povinnýne
      • Cislo
       OznačeníCislo
       PopisČíslo diplomu
       Opakovatelnostne
       RodičDiplom
       Povinnýne
       Typxs:string
       Příklad<Cislo>1111/2019/0000</Cislo>
      • DatumVydani
       OznačeníDatumVydani
       PopisDatum vydání diplomu
       Opakovatelnostne
       RodičDiplom
       Povinnýne
       Typxs:date
       Příklad<DatumVydani>2019-01-01</DatumVydani>