Kristýna Bredová
14. 2. 2023 09:54nové

Dobrý den,
mohu se na tento magisterský program přihlásit i pokud mám Bc. titul z oboru Sociální politika a sociální práce?

Děkuji,
K.B.
8. 3. 2023 12:41nové
Dobrý deň,
viď podmienky prijatia:
Do studia si mohou podat e-přihlášky a být přijati absolventi VŠ se zdravotnickým zaměřením, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka: absolventi studijních programů Všeobecné lékařství (MUDr.), Zubní lékařství (MDDr.) /zákon č. 95/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů/; absolventi studijních programů vzdělávajících NLZP dle platné legislativy /zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů/. Do kombinované formy studia si mohou podat přihlášky také absolventi příbuzných VŠ programů/oborů, kteří získali odbornou znalost zdravotnického prostředí praxí působením ve vedoucí pozici ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotní politice nebo ve vzdělávání zdravotníků po dobu déle než pět let. Praxi musí doložit originálem potvrzením od zaměstnavatele (formulář si stáhnete na webových stránkách https://www.med.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium). Uchazeči navržení pro přijetí musí před zápisovou schůzkou vložit do své e-přihlášky autorizovanou konverzi bakalářského diplomu (ČR a SR) anebo nostrifikace, doložky o uznání zahraničního bakalářského vzdělání v ČR, poté je povolen distanční zápis do studia tak, aby byl proveden do 11. 7. 2023.(Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu pro potřeby e-přihlášky nevkládají, lze stáhnout z ISu.