Lenka Machátová
20. 9. 2020 19:38nové
Dobrý den,
chtěla bych se tento školní rok hlásit na chemii + biologii se zaměřením na vzdělání a chtěla jsem se zeptat, jestli je možnost prominutí přijímací zkoušky z důvodu dobrého prospěchu z profilových předmětů?
Nebo jsou TSP nutná?
Je součástí přijímacích zkoušet i oborový test z biologie a chemie?
21. 9. 2020 10:03nové
Dobrý den,
podmínky příjímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 budou ještě během podzimu aktualizovány.
Podrobné podmínky a pokyny k žádosti o prominutí přijímací zkoušky potom najdete zde: https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni
Přijetí bez přijímací zkoušky není nárokové, děkan může žádosti vyhovět podle kapacity programu.
Možnost přijetí bez přijímací zkoušky na základě prospěchu (pro Che + Bi se zaměřením na vzdělávání): prospěch nejvýše do 1,5 ze čtyř profilových předmětů (povinně byste měla uvést chemii nebo biologii). Profilové předměty jsou matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, informatika a anglický jazyk.
Pokud by bylo vaší žádosti vyhověno a byla byste přijata bez přijímací zkoušky, nemusíte psát TSP. Pokud by nebylo vyhověno, dostanete pozvánku na TSP. Odborný test se nepíše.
S pozdravem
Iveta Hodová