Informace moderátora

V tomto oddílu diskusního fóra, prosím, pokládejte pouze specifické dotazy k přijímacímu řízení Pedagogické fakulty.
Na tyto dotazy odpovídají také pracovníci Studijního oddělení Pedagogické fakulty.

Obecné dotazy k podání e-přihlášky, k platbám za přihlášku nebo k obsahu a administraci Testu studijních předpokladů apod.
vkládejte, prosím, do příslušných oddílů diskusního fóra.

 

Kontaktní informace studijního oddělení Pedagogické fakulty naleznete na http://www.ped.muni.cz/studium/studijni-oddeleni.
Informace o přijímacím řízení Pedagogické fakulty jsou dostupné na http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Seznam vláken