Informace moderátora

V tomto oddílu diskusního fóra, prosím, pokládejte pouze specifické dotazy k přijímacímu řízení Právnické fakulty.
Na tyto dotazy odpovídají také pracovníci Studijního oddělení Právnické fakulty.

Obecné dotazy k podání e-přihlášky, k platbám za přihlášku nebo k obsahu a administraci Testu studijních předpokladů apod.
vkládejte, prosím, do příslušných oddílů diskusního fóra.

 

Kontaktní informace studijního oddělení Právnické fakulty naleznete na https://www.law.muni.cz/content/cs/o-fakulte/kontakt-/.
Informace o přijímacím řízení Právnické fakulty jsou dostupné na http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/.

Seznam vláken

žádná vlákna.