Moderator's instructions

V tomto oddílu diskusního fóra, prosím, pokládejte pouze specifické dotazy k přijímacímu řízení Právnické fakulty.
Na tyto dotazy odpovídají také pracovníci studijního oddělení Právnické fakulty.

Obecné dotazy k podání e-přihlášky, k platbám za přihlášku nebo k obsahu a administraci Testu studijních předpokladů apod.
vkládejte, prosím, do příslušných oddílů diskusního fóra.

 

Kontaktní informace studijního oddělení Právnické fakulty naleznete na http://www.law.muni.cz/content/cs/o-fakulte/oddeleni/studijni-oddeleni/personalni-slozeni/.
Informace o přijímacím řízení Právnické fakulty jsou dostupné na http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/.

Threads