nové
změněno 23. 10. 2009 15:10
Analytické myšlení a úsudky
nové
Marcela Navrátilová
25. 2. 2009 19:45
úloha 45 s testu 4 v elektronické podobě
ahoj všem,
potřebuji poradit
rovnici jsem si sestavila jako:
5+J=2H
J-8=3H
a řešila jako soustavu
Honzík mi pak vyjde 13
ale po dosazení do jedné rovnice mi vyjde správné číslo 47 ale do druhé 21 vždyt
to není možné... kde dělám chybu nebo mám dosazovat jen do jedné rovnice?
nové
Yveta Hovězáková
27. 2. 2009 17:10
Ahoj
nedívala jsem se přesně na ten případ ale můžu ukázat řešení na podobném:Katka a
dědeček mají narozky, děda je 5* starší. Až bude Katka o rok ml. než je teď
ddeček, bude mu 80 (t.j. dědečkovi bude 80 a Katce o rok míň než v prvním
případě). Za kolik let bude Katka dvakrát mladší než dědeček?
Jelikož je D pěkrát starší než K bude jeho věk násobkem pěti. Přijatelným věkem
pro takového dědečka by bylo od 40 výše. Zkoušej jak to bude sedět a dojdeš k
45letům\9let. Tak platí, že K bude 44 a D 80, když vyzkoušíš nabídku řešení
dojdeš za a)27- 9+27=36/45+27=72/72:36=2 sedí to odpověď je správně
je to logicky odvozený, líp to neumím matika mi nikdy moc nešla, snad to bude
stačit
nové
Yveta Hovězáková
28. 2. 2009 18:09
dobře mám ten vzorec:
správný přepis pro každý příklad je
Y+(βx-x)+α=γ přičemž
Y…věk staršího; x…..věk mladšího; α….přepočtený rok mladšího když dosáhnevěku
staršího účastníka (je to kladné nebo záporné číslo, podle toho jestli byl
mladší nebo starší př. v době kdy byl Y 80 byl x o rok mladší než Y v předchozím
údaji, podle toho je α= -1); β….prvně zadaný násobek věku (y je βkrát starší než
x); γ….nejvyšší udané číslo v úloze (v době kdy byl Y 80 byl x o rok mladší než
Y...80).
nové
Marcela Navrátilová
1. 3. 2009 13:32
zrovna na mém příkladu není žádný největší věk tak mi tam nejdou čísla
dosadit... šlo by to ukázat na tom příkladu na který jsem se ptala?
nové
Yveta Hovězáková
2. 3. 2009 09:25
Jo teď se na to dívám. Je to trochu chyták. Přesnou rovnici na něj nevím, ale
myslím že ji ani nebudeš potřebovat. V poslední větě se píše, že před osmi lety
byla Jana třikrát starší než Honza a máš zjistit, kolik jí je let. Z možností:
b) 34-8=26.. není dělitelné třema; c)21-8=13..nelze dělit třema;d)
47-8=39...číslo je dělitelné třema; e) 52-8=44... nejde dělit třema.
Správně je tedy za d)
nové
Marcela Navrátilová
2. 3. 2009 18:09
Moc děkuji na tohle jsem vůbec nepomyslela.
nové
Sabina Šebková
12. 3. 2009 13:42
ahoj,tvůj postup se mi velice zamlouvá,šel by použít i do těchto příkladů?Dívám
se a nějak tam nic nevidím.Pokud ano ,napiš mně prosím postup,díky
44
Katka a Honzík mají dnes narozeniny. Pomˇer jejich vˇek°u je 2:3. Až bude Katka
stejnˇe stará, jako je Honzík nyní, oslaví Honzík dvacetiny. Za kolik let bude
pomˇer jejich vˇek°u 9:10?
a) 15
b) 70
c) 35
d) nikdy
e) 40

44
Milan a jeho pradˇedeˇcek mají dnes narozeniny. Pradˇedeˇcek je šestkrát starší
než Milan. Za osm let bude pradˇedeˇcek ˇctyˇrikrát starší než Milan. Za kolik
let
oslaví pradˇedeˇcek stovku?
a) 12
b) 72
c) 24
d) popsaná situace není možná
e) 28
nové
Lukáš Knápek
změněno 6. 3. 2009 13:25

Správné rovnice jsou:

J + 5 = 2(H + 5)
J - 8 = 3(H - 8)

Ty roky se musí přičíst/odečíst i Honzíkovi, nejenom Janě. Taky mi nebylo úplně
zřejmé, jestli se Jana za 5 let má porovnávat s Honzíkem za 5 let, nebo s
Honzíkem teď. I když kdyby mi to někdo takhle řekl, tak bych to asi pochopil tak
jak je to myšleno... prostě za 5 let je poměr jejich věků tolik, před osmi
rokama to bylo tolik...

> ahoj všem, potřebuji poradit rovnici jsem si sestavila jako: 5+J=2H
> J-8=3H a řešila jako soustavu Honzík mi pak vyjde 13 ale po dosazení
> do jedné rovnice mi vyjde správné číslo 47 ale do druhé 21 vždyt to
> není možné... kde dělám chybu nebo mám dosazovat jen do jedné
> rovnice?