8/11/2010 16:14new
Dotazy specifické pro fakultu sociálních studií.
Alena Menšíková
8/2/2014 14:05new
Přijímací řízení na navazující magisterské studium

Dobrý den,

ráda bych se přihlásila na navazující magisterské studium Mediální studia. V
podmínkách přijímacího řízení je napsáno, že budou probíhat ústní pohovory,
jedna část prověří znalosti uchazečů, ve druhé části máme prezentovat svou
bakalářkou práci a nastínit, čím se budeme chtít zabývat v magisterském studiu.

Můj problém je, že teď studuji dvouobor na Univerzitě Palackého v Olomouci,
francouzská filologie-žurnalistika, a bakalářskou diplomovou práci píši na
francouzské filologii. Nebudu tak mít co prezentovat při přijímacím pohovoru. Je
to problém, nebo stačí přijít s projektem na magisterské studium?

Alena Menšíková
8/2/2014 14:07new

Dobrý deň,

obráťte sa, prosím, priamo na fakultu.
Kontakt viď http://www.chcinafss.cz/9/11/kontakty.html