8. 11. 2010 16:17nové
Dotazy specifické pro přírodovědeckou fakultu.
Dominika Hustinová
23. 11. 2013 16:17nové
Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
kompresor
Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
Dobrý deň,

v súčasnosti som študentkou PřF MU, odbor Aplikovaná matematika pre viacodborové
štúdium, kam ma prijali bez prijímacej skúšky na základe prospechu zo SŠ. Ak by
som si v tomto šk. roku podala prihlášku na rovnakú fakultu (resp. rovnaký odbor
pri prípadnom neúspechu), mohla by som znovu požiadať o odpustenie prijímacej
skúšky (ak je to pri danom odbore možné) alebo to platí len pre študentov, ktorí
maturujú v tomto šk. roku, resp. pre študentov ktorí o odpustenie PS žiadajú po
prvý raz? A ak by to bolo možné, myslíte, že by som na odpustenie mala rovnakú
šancu ako ostatní, alebo by boli tohtoroční maturanti uprednostňovaní? Alebo na
tom vôbec nezáleží?

Za odpoveď vopred ďakujem.
23. 11. 2013 16:17.27, , učo

Re: Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
Dobrý deň,

pokiaľ mi je známe, o odpustenie prijímacej skúšky je, v prípade PřF, možné
požiadať aj opakovane.
Táto možnosť sa tak netýka výhradne čerstvých maturantov, príp. študentov, ktorí
v minulosti nežiadali.

Podmienky posudzovania sú na dekanovi/prodekanovi fakulty.
Neviem vám tak odpovedať, ako sú nastavené kritériá, čo má u nich akú prioritu.

Dovoľte mi len jednu poznámku - nie je možné podať prihlášku ku štúdiu toho
istého odboru, ako aktuálne aktívne študujete.
Ak si teda budete chcieť podať prihlášku na ten istý odbor ako "poistku", nebude
to možné. Museli by ste najprv svoje aktívne štúdium zanechať, a až potom bude
možné doň znovu podať prihlášku.
Zber prihlášok končí 28.2.2014.
23. 11. 2013 19:29.51, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
Ďakujem za odpoveď, veľmi ste ma potešili.

Takže v prípade, že by sa mi nepodarilo získať dostatok kreditov pre postup do
ďalšieho semestra, musela by som v priebehu februára od konca skúškového obdobia
stihnúť ukončiť štúdium. Ak sa teda ešte môžem opýtať - ako dlho trvá schválenie
takejto žiadosti o ukončenie štúdia? Myslíte, že by sa to dalo všetko stihnúť do
konca februára?
23. 11. 2013 19:40.49, , učo

Re: Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
Máte na mysli dostatok kreditov pre postup z 1 do 2 semestru?
Splnenie podmienky sa kontroluje cca v polovici februára. Ak budete vedieť, že
to nezvládnete, doručte (osobne/poštou) na študijné oddelenie PřF "Oznámenie o
zanechaní štúdia" (vzor na http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Formulare)

Štúdium Vám bude ukončené ku dňu doručenia podania na fakultu.
Tam sa o ničom nerozhoduje, je to jednostranný úkon od vás smerom k fakulte -
oznamujete im, že ukončujete svoje štúdium.
Obvykle to trvá 1-2 dni, kým to administratívne spracujú. Takže ak to nebudete
riešiť osobne, tak si nechajte pár dní rezervu, skrz poštové doručovanie a
následné spracovanie.
23. 11. 2013 21:51.02, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Dominika Hustinová
23. 11. 2013 22:29nové

Áno, presne to som myslela.

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpovede.
11. 2. 2014 18:26nové
Dobrý deň, na webových stránkach prírodovedeckej fakulty som sa dočítala, že "O
prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitní
zkoušku ve školním roce 2013/2014". Mám sa teda riadiť touto informáciou alebo
je pravda to, čo ste napísali vyššie?
Vopred ďakujem za odpoveď.
11. 2. 2014 18:29nové

Dobrý deň,

webstránka fakulty má prednosť a pravdu.
Možnosť sa týka len aktuálnych maturantov.

(krátka obhajoba: v čase, kedy som odpovedala na uvedený príspevok, tam tá
formulácia nebola, takže som v dobrej viere aplikovala skúsenosti z predošlých
rokov)
11. 2. 2014 22:34nové
Nevadí, len som sa chcela uistiť.
Ďakujem ešte raz.