Chůze na chůdách

Mgr. Dagmar Trávníková |
Mgr. Martin Sebera |
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo fakulty Sportovních Studií
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále