Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Pravidla badmintonu


Hřiště

 • Rozměry hřiště, výška sítě

  • Dvorec musí být pravoúhlý a je vymezen čarami širokými 40 mm dle diagramu A.
  • Čáry musí být snadno rozeznatelné, nejlépe bílé nebo žluté.
  • Všechny čáry jsou součástí pole, které vymezují.
  • Sloupky musí být vysoké 1,55 metru měřeno od povrchu dvorce a musí zůstat kolmé při napnutí sítě podle pravidla 1.10. Sloupky nesmí zasahovat do dvorce.
  • Sloupky musí být umístěny na postranních čarách pro čtyřhru dle diagramu, bez ohledu na to, zda se hraje dvouhra nebo čtyřhra.
  • Síť musí být zhotovena z jemné šňůry tmavé barvy a jednotné síly s oky o velikosti od 15 do 20 mm.
  • Samotná síť musí být vysoká 760 mm a široká minimálně 6,1 metru.
  • Horní okraj sítě musí být ohraničen přeloženou bílou páskou o celkové šířce 75 mm, kterou prochází šňůra nebo lanko. Tato páska musí spočívat na šňůře či lanku.
  • Šňůra či lanko musí být pevně nataženy a lícovat s vrcholky sloupků.
  • Horní okraj sítě je vzdálen od povrchu dvorce 1,524 metru uprostřed dvorce a 1,55 metru nad postranními čarami pro čtyřhru.
  • Mezi konci sítě a sloupky nesmí být žádné mezery. V případě potřeby musí být konce sítě přivázány po celé šířce ke sloupkům.
  • Všechny čáry jsou součástí hřiště, které vymezují.
 • Hřiště pro dvouhru a čtyřhru

zvětši obrázek
Rozměry hřiště čtyřhra (klikni pro vetší obrázek)
zvětši obrázek
Rozměry hřiště dvouhra (klikni pro vetší obrázek)

Počítání

Hraje se bez ztrát, na dva vítězné sety do 21 bodů. Za stavu 20:20 se uplatní pravidlo, kdy vítěz musí získat o dva body více než poražený. Za stavu 29:29 vyhrává ten, kdo první dosáhne 30. bodu.

Hráči mění strany po skončení prvního setu, před začátkem třetího setu (pokud se hraje) a ve třetím setu, když jedna ze stran poprvé dosáhne 11 bodů. Mezi 1. a 2. setem stejně jako mezi 2. a 3. setem je přestávka v délce 120 s. V každém setu je přestávka 60 s, když je dosaženo 11 bodů.

Podání

Podávající i přijímací stojí uvnitř příčně protilehlých polí pro podání. Míč musí být udeřen pod úrovní pasu. Strana, která získala podání, servíruje tak dlouho, dokud vítězí ve výměnách.

Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.

zobraz velký obrázek
Podání ve čtyřhře
zobraz velký obrázek
Podání ve dvouhře
 • Podání ve dvouhře

  Z pravé strany se podává vždy na začátku a při sudém počtu dosažených bodů, z levé strany se podává při lichém počtu dosažených bodů.

 • Podání ve čtyřhře

  Z pravé strany se podává vždy na začátku. Při zisku sudém počtu dosažených bodů podává hráč stojící vpravo. Při lichém počtu dosažených bodů podává hráč stojící vlevo.

  Stejný hráč podává, dokud podávající strana neudělá chybu, pak podává druhá strana. Každá strana má jen jedno podání.

Chyby

Podání není správně provedeno (letí mimo vyznačené pole pro podání, míč je udeřen nad pasem).

 • Míč letí mimo hřiště – aut.
 • Míč projde sítí nebo pod sítí.
  Mic v siti
  Míč letí pod síťí
 • Míč letí do sítě.
  Mic leti pod siti
  Míč letí do sítě
 • Míč se dotkne těla hráče.
  Mic se dotkne tela hrace
  Míč se dotkne těla hráče
 • Míč je udeřen na straně protihráče.
  Odehrani pres sit
  Míč udeřen na soupeřově straně
 • Hráč se dotkne sítě tělem nebo raketou.
  dotyk site
  Hráč se dotkne sítě
 • Hráč se dotkne míče dvakrát za sebou.
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D; Mgr. Tomasz Mendrek |
Stanislav Bernacik; Mgr. Martin Sebera; Bc. Petr Zaoral |
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU | odkaz do nového okna
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007–2009
| Kontakt, stránky střediska na Elportále