Na úvodní stránku

Základní postupy neodkladné resuscitace – Guidelines 2005

Videosekvence vznikly jako součást bakalářské práce, která popisuje problematiku výuky kardiopulmonální resuscitace podle nových doporučení Evropské rady pro resuscitaci Guidelines 2005. Jsou zde popsány základní principy a pravidla provádění kardiopulmonální resuscitace u dospělých, dětí a novorozenců. Tento výukový materiál by měl přispět ke zkvalitnění výuky první pomoci a vytvoření e-learningového programu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Bc. Barbora Zuchová |
Materiál vznikl ve spolupráci Zdravotnické záchranné služby JmK a FSpS MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále