Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Úvod


Teorie tance

Tanec provázel člověka již odnepaměti. Všude kolem byl svět plný pohybu – traviny, stromy, ptáci, zvířata. I pohyb člověka byl a je nejvíce projevem funkčním, tedy přirozenou součástí života. Všechno pohybující se bylo impulsem k napodobení. Člověk různými pohyby nejprve znázorňoval např. dobrý lov nebo vyhranou bitvu. Teprve tanec dal lidskému pohybu krásu. Pomocí tance uctívali lidé i určité symboly životního a ročního cyklu, jako narození dítěte, svatbu, úmrtí apod., ale i návrat slunovratu nebo dobrou úrodu. Tanec měl ale i rituální nebo náboženskou motivaci.

První záznamy o něm pocházejí již ze starší doby kamenné, kdy neznámý člověk na stěnu jeskyně Cogul v severním Španělsku nakreslil tančící muže a ženy.

Důležitost tance v životě lidských společenství byla zejména v raných kulturách prvořadá. Vycházíme-li ze skutečnosti, že tanec vznikl jako radostný, ale i depresivní projev vyrovnání nebo vystupňování vnitřního napětí lidského nitra, zjistíme, že se z něho stal v různých etapách lidstva významný činitel náboženský, politický, kulturní, společenský a v neposlední řadě zábavný. Na počátku 20. století dochází jak v Americe, tak i v Evropě k velké proměně tance v zábavu. (Balaš, 2003).

Dnešní tanec má mnoho tváří, které se od sebe liší různými technikami, odlišným hudebním doprovodem i rozdílným využitím.

Z hlediska smyslu proč se tančí, je možno rozdělit tance na obřadní – něco nebo někoho oslavují, jevištní – baví diváka a společenské – baví tančícího. Tyto tance se stále vzájemně ovlivňují a prolínají (Balaš, 2003).

Dalším možným dělením tanců je jejich dělení podle doby vzniku: např. gotické, barokní, renesanční, moderní atd.

Existuje i etnické dělení tanců – tyto tance často ještě mají svůj původní (rituální) význam a jednotlivé pohyby vyjadřují určitý význam: africké tance, indiánské tance, tance australských domorodců, orientální tance, irské tance, české lidové, ruské,…

Jako přehledné se nám jeví rozdělení tance do těchto kategorií:

  1. Lidový tanec
  2. Klasický tanec
  3. Moderní a jazzový tanec
  4. Společenský tanec
  5. Současné taneční styly
Stránky fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009  

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.