Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Státní zřízení a právo nacistického Německa

Prezentace

Otevřít PDF obrázek

Státní zřízení a právo nacistického Německa
Prezentace ve formátu PDF

Právní prameny

Zdroje dokumentů:
 • Balík, S. Texty ke studiu obecných dějin státu a práva. Plzeň: ZČU, 1995.
 • Schelle, K., Vlček, E. Dokumenty je studiu dějin státu a práva. I. a II. díl. Brno: MU, 1994.
 • Vlček, E. a kol. Moderní dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl. Brno: MU, 1993.

Obrazový materiál

		1933 – Berlín – uchopení moci – pohled na pochod s pochodněmi
1933 – Berlín – uchopení moci – pohled na pochod s pochodněmi
1933 – první snímky nového kabinetu s Adolfem Hitlerem jako říšským kancléřem
1933 – první snímky nového kabinetu s Adolfem Hitlerem jako říšským kancléřem
		1937 – Nürnberg – sjezd NSDAP
1937 – Nürnberg – sjezd NSDAP
		1937 – Nürnberg v době konání sjezdu NSDAP
1937 – Nürnberg v době konání sjezdu NSDAP
		1939 – otevření dálnice
1939 – otevření dálnice
		Berlín – Sídlo Lidového soudního dvora
Berlín – Sídlo Lidového soudního dvora
		Berlín – V této budově zasedal od roku 1944 Lidový soudní dvůr
Berlín – V této budově zasedal od roku 1944 Lidový soudní dvůr
Bojkot židovských obchodů – Nápis – Němci braňte se, nenakupujte u Židů
Bojkot židovských obchodů – Nápis – Němci braňte se, nenakupujte u Židů
		Bojkot židovských obchodů – Nápis – Němci nenakupujte u Židů
Bojkot židovských obchodů – Nápis – Němci nenakupujte u Židů
Brožura s projevem Hermanna Göringa o významu letecké ochrany z 14. 11. 1935
Brožura s projevem Hermanna Göringa o významu letecké ochrany z 14. 11. 1935
		Budova říšského sněmu v plamenech
Budova říšského sněmu v plamenech
Claus Schenk Graf von Stauffenberg na poštovní známce vydané u příležitosti jeho 100. narozenin v r. 2007
Claus Schenk Graf von Stauffenberg na poštovní známce vydané u příležitosti jeho 100. narozenin v r. 2007
		Ernst Röhm – šéf SA
Ernst Röhm – šéf SA
		Grafické znázornění norimberských zákonů
Grafické znázornění norimberských zákonů
Hans Frank – zastával ve Třetí říši několik vrcholných právnických funkcí, později generální gevernér v okupovaném Polsku
Hans Frank – zastával ve Třetí říši několik vrcholných práv. fcí, později gen. gevernér v okupovaném Polsku
Hans Globke – účastnil se na vydávání prováděcích předpisů k norimberským zákonům
Hans Globke – účastnil se na vydávání prováděcích předpisů k norimberským zákonům
	Hermann Göring na shromáždění NSDAP – 1934
Hermann Göring na shromáždění NSDAP – 1934
Ilustrovaný propagační plátek vyzývající ke sběru surovin za účelem splnění čtyřletého plánu
Ilustrovaný propagační plátek vyzývající ke sběru surovin za účelem splnění čtyřletého plánu
		Jednotky SA pochodijí pod Brandenburskou bránou – 1934
Jednotky SA pochodijí pod Brandenburskou bránou – 1934
		Křištálová noc – požár synagogy 1938
Křištálová noc – požár synagogy 1938
		Kupujte německé zboží a tím vytvoříte práci a chleba
Kupujte německé zboží a tím vytvoříte práci a chleba
Marinus van der Lubbe – odsouzený k trestu smrti v procesu stíhající pachatele požáru říšského sněmu
Marinus van der Lubbe – odsouzený k trestu smrti v procesu stíhající pachatele požáru říšského sněmu
		Mein Kampf
Mein Kampf
	Nacistické noviny Völkischer Beobachter k zákonu o národní práci
Nacistické noviny Völkischer Beobachter k zákonu o národní práci
		Norimberské zákony
Norimberské zákony
		Norimberské zákony – znázornění ras nacházejících se v Německu
Norimberské zákony – znázornění ras nacházejících se v Německu
		Norimberský proces
Norimberský proces
		Nouzové nařízení proti komunistům nabylo účinnosti
Nouzové nařízení proti komunistům nabylo účinnosti
		Památník před sídlem Lidového soudního dvora jeho obětem
Památník před sídlem Lidového soudního dvora jeho obětem
	Paul von Hindenburg
Paul von Hindenburg
		Paul von Hindenburg – 1927
Paul von Hindenburg – 1927
		Plakát – Hitler je naše poslední naděje
Plakát – Hitler je naše poslední naděje
Plakát k filmu Věčný Žid (Židé jsou v našich německých lesích nežádoucí)
Plakát k filmu Věčný Žid (Židé jsou v našich německých lesích nežádoucí)
		Plakát Německé pracovní fronty
Plakát Německé pracovní fronty
	Plakát NSDAP k získání nových pracovních míst
Plakát NSDAP k získání nových pracovních míst
Propagační leták nacistického režimu s 12 zásadami národně socialistické rasové teorie
Propagační leták nacistického režimu s 12 zásadami národně socialistické rasové teorie
Propagační plakát vyzývající k bojkotu obchodů židovských majitelů
Propagační plakát vyzývající k bojkotu obchodů židovských majitelů
Propagandistický plakát – překlad – Každý dědičně nemocný stojí národní společenství 60 tis. marek – jsou to i tvoje peníze
Propagandistický plakát – překlad
		Propagandistický plakát k výstavě Věčný Žid pořádané ve Vídni
Propagandistický plakát k výstavě Věčný Žid pořádané ve Vídni
	Roland Freisler – předseda Lidového soudního dvora se sídlem v Berlíně
Roland Freisler – předseda Lidového soudního dvora se sídlem v Berlíně
		Roland Freisler – předseda Lidového soudního dvora
Roland Freisler – předseda Lidového soudního dvora
		Výsledky voleb do říšského sněmu 5. 3. 1933
Výsledky voleb do říšského sněmu 5. 3. 1933
		Židé jsou v Behringersdorfu nežádoucí
Židé jsou v Behringersdorfu nežádoucí
		Židé jsou v našich německých lesích nežádoucí (2)
Židé jsou v našich německých lesích nežádoucí (2)
Zdroje obrázků:
 • The Wikimedia Foundation. Wikipedia : Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit [online]. [2001], 2009 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW: <http://www.wikipedia.org>.
 • WDR / SWR. Planet Wissen [online]. [2006], 2009 [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW: <www.planet-wissen.de>.
 • Rundfunk Berlin-Brandenburg. Rbb Preußen-Chronik [online]. [2008] [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW: <www.preussen-chronik.de>.
 • DHM. Deutsches Historisches Museum Berlin [online]. [1995] [cit. 2009-06-03]. Dostupný z WWW: <www.dhm.de>.
 • Veber, V. Dějiny sjednocené Evropy. Praha: MLN, 2004.
 • Judt, T. Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Praha: Slovart, 2005.
 • Kol autorů. Dějiny světa (The Consise History Encyclopedia). Přeložil Marián Pochylný, Jiří Šedivý. Praha: Ottovo nakladatelství,2003, ISBN 80-7181-744-9.
 • Kol autorů. Dějiny Evropy (Les Grands Événements de L'Historie du Monde). Přeložila Daniela Vyletová. Praha: Svojtka a Vašut, 1997, ISBN 80-7180-297-2.
 • Školní atlas světových dějin. Praha: Kartografické nakladatelství, 1967.
 • Veber, V. Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti.Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.

Videodokumentace

Výmarská republika – výmarská ústava (německy)

Výmarská republika je označení pro historické stádium Německa po pádu monarchie v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933. Přestože oficiální název Německa i nadále zněl Německá říše (Deutsches Reich), jednalo se o čistě republikánský spolkový státní útvar s demokratickou spolkovou ústavou, přijatou v roce 1919 ve Výmaru, kde se po lednových volbách roku 1919 sešel 6. února 1919 první skutečně demokraticky zvolený parlament v německé historii.

Odkaz na www.youtube.com

Uchopení moci 30. ledna 1933 – filmový týdeník (německy)

30. ledna 1933 byl Adolf Hitler ustaven německým říšským kancléřem, a toto datum se proto považuje za okamžik převzetí moci v Německu nacisty. Cesta od demokratické republiky k diktatuře však není tak jednoduchá a proces převzetí moci probíhal během delšího období.

Odkaz na www.youtube.com

Požár Říšského sněmu, zasedání Reichstagu v Krollově opeře, přijetí nouzových opatření (ukázka z filmu The Rise Of Evil) – Anglicky s anglickými titulky

Odkaz na www.youtube.com

Triumf vůle (Triumpf des Willens) – režie: Leni Riefenstahl – s českými titulky

Ukázka z filmu:

Tento propagandistický film dokumentuje sjezd NSDAP konaný v roce 1934 v Norimberku. Snímek zachycuje reálie nacistického Německa. Triumf vůle představuje hrubou, ale novátorskou demonstraci technických možností, od geniálních záběrů kamery z výtečně volených úhlů a překvapivě nádherné kompozice až po neúnavný běh pečlivého střihu. Jde o stále fascinující, mrazivé svědectví filmu, který je možné zneužít pro falešnou duševní estetiku v otevřeně politickém zájmu.

Dokument začíná Hitlerovým příletem, jeho sestupem z mraků. Hitlerův hlasitý pozdrav a obdiv ke shromážděným davům, jimž salutuje, je ústředním tématem tohoto představní jeho politické filozofie a divadla světa a půjčuje mu znepokojivé charisma, navzdory postoji a uřvané pronikavosti. Potom následuje kaleidoskop překvapivých záběrů: vesele se radující urostlí mladíci, průvody se zapálenými pochodněmi, rituál s máváním svastikou, vojenská přehlídka, tisíce dobře vycvičených dětí slibujících věrnost hnutí a nepřetržité folklorní vystoupení končící nacistickou hymnou, písní Horsta Wessela. Zdroj textu: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/463323-triumf-vule

Třetí říše v barvě 1/12 The Third Reich in Colour 1/12 Das Dritte Reich in Farbe (Česky)

Černobílých dokumentů o nacistickém Německu a druhé světové válce bylo natočeno poměrně mnoho. Třetí říše v barvě unikátní v tom, že nabízí pohled na tehdejší dobu prostřednictvím dobových barevných filmů. Je přitom poměrně málo známé, že barevná filmy existovaly už ve třicátých letech. Používaly se však jen velmi zřídka. Každý dochovaný barevný film je proto velmi vzácný. Zachycuje nejen děj, ale i tehdejší atmosféru.

Ich klage an, 1941, režie Wolfgang Liebeneiner. (německy s českými titulky)

Nacistická filmová politika začala po Hitlerově nástupu k moci a po vzniku nacistické diktatury v Německé říši je nedělitelně spojena s Goebbelsovým Říšským ministerstvem pro osvětu a propagandu. Možnostmi filmu byli osobně fascinováni Joseph Goebbels, Hermann Göring a Adolf Hitler. Tématu eutanázie byl věnován hraný film Ich klage an ("Žaluji") z roku 1941. Dramaturgicky zdařile vybudovaný, velmi sugestivně inscenovaný agitační film sloužil nacistickým orgánům k ospravedlnění jejich systematického vyhlazování duševně nemocných a k psychologické přípravě zákona o asistované smrti 'Sterbehilfegesetz'." Zdroj textu: http://prolife.cz/?a=40&id=121

Okupace Čech a Moravy německou armádou – vznik protektorátu Čechy a Morava

Německý filmový týdeník

Odkaz na www.youtube.com

Proces před Lidovým soudním dvorem – Roland Freisler (1944) – (německy, anglicky)

Během nacistického režimu v Německu byl ustanoven takzvaný Volksgerichtshof (lidový soudní dvůr), který měl řešit případy zrady, resp. velezrady. Jednalo se ve většině případů o řízení proti politickým odpůrcům, zastáncům tehdy nekonvenčních názorů. K nejznámějším procesům patří řízení proti skupině důstojníků, kteří připravovali atentát na Hitlera 20. července 1944.

Dokument o nacistickém právníkovi a soudci Lidového soudního dvora Rolandu Freislerovi (anglicky)

Sophie Scholl-Die letzten Tage – ukázka z filmu – proces před LSD (německy, anglicky)

byla německá studentka a křesťanská pacifistka, členka nenásilné protinacistické skupiny Bílá růže, kterou se svým bratrem posléze v podstatě vedla.

V únoru 1943 byla spolu s bratrem přistižena při distribuci protinacistických a protiválečných letáků. Po krátkém vyšetřování byla společně s bratrem a Christophem Probstem postavena před Lidový soud, kterému předsedal neslavně proslulý Roland Freisler, odsouzena k smrti pro velezradu a popravena gilotinou.

Odkaz na www.youtube.com

Holocaust – příběh rodiny Weissových – (anglicky)

HOLOCAUST. THE STORY OF THE FAMILY WEISS, USA, 1978. Čtyřdílný seriál mapující právní i faktické pronásledování Židů v Německu 1933 – 1945.

Odkaz na www.youtube.com

Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Kontakt, stránky střediska na Elportále