Anotace předmětu

Výběr snímků z občanského práva zahrnuje úvod do obecného soukromého práva neboli práva občanského včetně náčrtu jeho dějinného vývoje a výhledu v evropském kontextu. Zahrnuty jsou též otázky zásad soukromého práva na pozadí obecných právních principů, jakož i třídění různých skutečností v právním smyslu. Pozornost je soustředěna též na výklad soukromého práva, zejména pak na výklad soukromoprávní úkonů s přihlédnutím k výkladu právních předpisů a právních rozhodnutí. Další část je věnována přirozenému právu osobnostnímu a jeho státní ochraně. Ze zvláštní části je vybrán okruh práva dědického a dále závazky z kvazideliktů.

tisk
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále