Rozpisy studentů - vypsání témat

Interaktivní průvodce

Tento postup se můžete naučit i s pomocí interaktivního průvodce.

Čas: Tento postup projdete asi za 20 minut.

Cíle: Naučíte se, jak v ISu vypsat témata referátů, seminárních prací apod. tak, aby se na ně studenti mohli v ISu přihlásit.

 1 Přihlašte se do ISu a klikněte na Učitel.
Zkontrolujte, jestli jste ve správném období, a vyberte požadovaný předmět.
 2 Nacházíte se v záznamníku učitele vybraného předmětu. Posuňte se po stránce směrem dolů do oddílu Rozpisy studentů.

Klikněte na Správa balíků a témat/variant.
 3 Nejprve musíte vytvořit "šuplík na témata", tzv. balík, do kterého pak budete umisťovat jednotlivá témata.

Klikněte na Vytvoření nového balíku.
 4 Na této stránce vyplníte základní údaje o balíku.

Vyplňte název, dobu přihlašování a počet témat, které si student smí vybrat.
Potom klikněte na Uložit dole na stránce.

Pozor

Odkaz na balík s tématy se studentům zobrazíod data a hodiny, kdy je dovoleno se k tématům přihlašovat. Teprve pak si budou moci témata prohlédnout.

 5 Úspěšně jste vytvořili nový balík, který můžete začít plnit jednotlivými tématy.

Klikněte na Vytváření a úprava témat/variant.
 6 Z následující stránky už vede odkaz na vytvoření nového tématu.

Klikněte na Vytvoření nového tématu/varianty.
 7 Na tomto místě budete zadávat informace vztahující se k vypisovanému tématu.

Vyplňte název tématu, zadání, případně uveďte doporučenou literaturu (dělá se to stejným způsobem jako v katalogu předmětů).
Potom klikněte naUložit.

Co Vám usnadní práci

Pokud zadáváte referáty vč. doporučené literatury, je praktické si tituly zadat předem do publikační databáze (Osobní administrativa -> Publikace). Může je tam zapsat jakákoliv osoba (lze poprosit studenta atd.). Při vypsání tématu už tituly jen snadno vyhledáte.

 8 První téma máte vypsáno. Ostatní vypíšete úplně stejným způsobem.

Klikněte naVytvoření nového tématu/varianty a dále postupujte stejně jako v předchozím případě.

K čemu je možné rozpisy studentů využít

Nejčastěji se rozpis použije k přidělení tématu práce (referátu, prezentace, ...). Pokud má na tématu spolupracovat skupina studentů, uveďte při vytváření tématu do rubriky "Maximální počet studentů (kapacita)" počet členů skupiny.

Rozpis se hodí také na libovolné rozdělování studentů na nějaké jimi volené skupiny, například termíny exkurzí, termíny konzultací s Vámi, vyjádření zájmu o něco (kdo má zájem o vypálení CD, které jste nabízeli) a podobně.

V tuto chvíli už umíte založit balík a vypsat témata. Studenti se budou přihlašovat přes Student, kde v oddílu Rozpisy studentů uvidí odkaz na Váš balík témat (ale až od chvíle, kdy se mohou přihlašovat!).
Určitě budete potřebovat informace o tom, jak se studenti přihlašují. V dalším postupu se dozvíte, kde najdete přehled všech témat i s přihlášenými studenty.