Přehled vypsaných témat

Interaktivní průvodce

Tento postup se můžete naučit i s pomocí interaktivního průvodce.

Čas: Tento postup projdete za 5 minut.

Cíle: Naučíte se, jak se snadno podívat na přehled vypsaných témat a přihlášených studentů.

 1 V záznamníku učitele příslušného předmětu klikněte na Správa balíků a témat/variant.
 2 Nacházíte se na známé stránce pro práci s balíky témat.

Klikněte na odkaz Balíky.
 3 Na obrazovce se objeví nabídka balíků, které jste v daném předmětu vytvořili.

Zaškrtněte požadovaný balík a klikněte na Vybrat balík.
 4 Nyní máte před sebou přehled všech témat zvoleného balíku.

Jména studentů, kteří si téma vybrali, se zobrazují červeným písmem.

Je možné téma zrušit nebo upravit?

Témata můžete později upravovat nebo rušit a v případě potřeby k jednotlivým tématům přihlašovat a odhlašovat studenty.

Chcete podmínit výběr tématu svým souhlasem?

Při zadávání tématu zaškrtněte výběr tématu musí schválit vedoucí.
K potvrzení přihlášky se dostanete přes Manipulace se seznamem přihlášených studentů.

Zvládli jste základní postupy pro práci s agendou Rozpisy studentů. Pokud jste rozpis využili pro výběr tématu prací, je výhodné nechat studenty odevzdávat hotové práce elektronicky. K tomu slouží odevzdávárna. V dalším postupu se dozvíte, jak ji otevřít.