Otevření odevzdávárny

Interaktivní průvodce

Tento postup se můžete naučit i s pomocí interaktivního průvodce.

Čas: Tento postup projdete za 15 minut.

Cíle: Odevzdávárna je složka, kam studenti odevzdávají domácí úkoly, referáty, seminární práce atd. Naučíte se, jak odevzdávárnu otevřít, tj. zpřístupnit studentům, aby do ní mohli vkládat své práce.

 1 Přihlašte se do ISu a klikněte na Učitel.
Zkontrolujte, jestli jste ve správném období, a vyberte požadovaný předmět.
 2 Nacházíte se v záznamníku učitele vybraného předmětu.

Klikněte na Manipulace se studijními materiály.
 3 Máte před sebou přehled složek svého kurzu.

Klikněte na automaticky vytvořenou složku Odevzdávárny.
 4 Nacházíte se ve složce Odevzdávárny. Nyní si vytvoříte podsložku, do které budou studenti odevzdávat své práce.

Klikněte na Operace.
 5 Rozbalilo se menu s nabídkou různých operací.

Klikněte na Vytvořit složku.
 6 Na tomto místě zadáte název budoucí odevzdávárny. Klikněte nejprve na . Zde se dozvíte, jak formulář nejlépe vyplnit.

Po vyplnění všech údajů klikněte na Zavést.

Jak vytvořit více složek najednou

Chcete-li vytvořit více odevzdáváren (např. s členěním podle témat), klikněte ve formuláři na Vložit současně více složek.

 7 Podařilo se Vám založit složku. Nyní ji musíte zpřístupnit - otevřít ji jako odevzdávárnu, aby do ní studenti mohli nahrávat svoje soubory.

Klikněte na vedle jména nové složky.
 8 Zobrazilo se žluté okno, které obsahuje podrobné informace o složce a odkazy na různé operace.

Klikněte na Práva.

Alternativní způsob přes příkaz "Operace"

Místo klikání na ikonku klíče můžete zaškrtnout políčko vedle názvu nové složky, kliknout na Operace a potom na Změnit práva a atributy jednotlivě.

 9 Otevřelo se okno, ve kterém je možné manipulovat s přístupovými právy a s atributy (nastavují speciální chování).

Pokud nechcete, aby studenti navzájem viděli svoje práce, zaškrtněte soubory ve složce a podsložkách smí číst jen majitel a učitel.

Pokud chcete, aby studenti mohli číst a případně hodnotit práce svých kolegů, políčko nezaškrtávejte.

Potom klikněte na odkaz Otevřít tuto složku jako odevzdávárnu.
10 To je vše, odevzdávárna je otevřena a studenti do ní mohou vkládat svoje práce.
Z pohledu studenta vypadá odkaz na vstup do odevzdávárny takto:

Studenti se k němu dostanou přes Student --> Studijní materiály (e-learning). Odkaz je umístěn v oddílu Vám otevřené odevzdávárny, který je členěn po předmětech.

Pozor

Informujte studenty o tom, že jste odevzdávárnu otevřeli, a seznamte je s pravidly hry - zejména s tím, do kdy mají soubory odevzdat. Předejdete tak nepříjemným nedorozuměním. (Studenti ocení Vaši laskavost, pokud jim před termínem odevzdání úkolu ještě zašlete připomínající e-mail.)

Jak studenty nejlépe informovat? Používáte-li interaktivní osnovu, kterou jsou studenti zvyklí sledovat, vložte do ní Odkaz na složku s materiály v ISu. Student se pak do složky - odevzdávárny - dostane i přímo z osnovy.

11 Možná budete chtít u odevzdávárny uvést informaci o termínu pro odevzdání prací.
Klikněte znovu na u požadované odevzdávárny a potom na Práva.

Do okýnka vepište datum a klikněte na Uložit v dolní části fialového okna.

Pozor

Jako odevzdávárna funguje každý objekt (složka, ale i soubor!), který má nastaveno právo vkládat. Neopatrnou manipulací s právy byste si mohli způsobit potíže. Zpočátku proto používejte jen základní postupy nastavování práv, neexperimentujte.

Chcete zjistit, zda v odevzdávárně přibyly nějaké soubory?

Klikněte ve správci souborů na ikonku počitadla . U každé složky se Vám zobrazí dva údaje: celkový počet souborů/nepřečtené soubory.
Po otevření složky se můžete řídit tím, že Vámi nepřečtené soubory nemají na konci řádku ikonku očička.

Chcete si hromadně stáhnout soubory?

Zaškrtněnte soubory, které chcete stáhnout, a klikněte na Operace --> Exportovat do ZIPu.

Jak využít odevzdávárnu ke zkoušení

Můžete využít odevzdávárnu i při zkoušení. Studenti vytvoří v počítačové učebně odpověď podle Vašeho zadání a potom vloží do odevzdávárny, nebo vepíšou text přímo do odevzdávárny přes příkaz Vepsat soubor.

Jak odevdávárnu uzavřít

Rozhodnete-li se odevzdávárnu po uplynutí termínu uzavřít, musíte to udělat ručně. Přes ikonku klíče si otevřete fialové okno, zaškrtněte políčko odebrat právo vkládat a klikněte na Uložit.

Zvládli jste základní manipulaci s odevzdávárnou. Vývojový tým v současné době pracuje na nové verzi odevzdávárny, která Vám usnadní práci s odevzdávárnou a zároveň rozšíří možnosti jejího využití.

Jak budete odevzdané práce hodnotit? Stačí-li Vám napsat studentovi krátké sdělení a/nebo počet bodů, využijte poznámkové bloky, o nichž pojednává další postup.