Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989

titulní obrázek Přejít na bibliografii

Tento projekt byl financován z prostředků specifického výzkumu MUNI/A/0768/2012 (Investor: Masarykova univerzita; Programový rámec: Podpora studentských projektů na MU /specifický výzkum, program rektora/; Podprogram: Kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu).