Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Vážení studenti,

cílem Atlasu chorob sliznic dutiny ústní a parodontologie je vytvoření obrazové databáze, která bude sloužit jako doplněk při studiu slizničních onemocnění dutiny ústní a parodontologie. Atlas bude průběžně aktualizován a doplňován o nové kazuistiky. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny stejně jako v publikaci „Repetitorium onemocnění sliznice dutiny ústní“ autorů prof. MUDr. Lydie Izakovičové Hollé, Ph.D. a prof. MUDr. Antonína Fassmanna, CSc.

Věříme, že tento atlas využijete k získání nových informací. Budeme rádi za Vaše připomínky a návrhy, které pomohou tento projekt vylepšit (kontakt vok@mail.muni.cz).

Atlas chorob sliznic dutiny ústní a parodontologie vznikl s podporou Fondu rozvoje vysokých škol (FRVS/2148/2011).

Za kolektiv autorů

MUDr. Jan Vokurka

MUDr. Jan Vokurka |
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita |
přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Šablonu webu poskytlo:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011