MS Učitelství pro mateřské školy (kombinované studium)

Atribut: BPMP_MS_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předměty ke zvolenému jazyku a minimálně jeden předmět z dalších nabízených.

Předměty k bakalářské práci:
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: %BPp Bakalářská práce - Projekt, %BP Bakalářská práce, %BPd Bakalářská práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XCJk01 Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny
8 konzultací zk 4
XHVk01 Základy hudební teorie a dějin hudby
4 konzultace z 1
XOVk77 Úvod do filosofické antropologie
4 konzultace k 2
XPPk01 Základy dramatické výchovy
8 konzultací k 3
XPPk02 Vstupní pedagogická praxe
4 konzultace + 3 dny praxí z 3
XPSk01 Úvod do pedagogiky a psychologie
16 konzultací zk 6
XTIk01 Informační technologie
8 konzultací z 2
XTIk02 Praktické činnosti
12 konzultací z 3
XTVk11 Zdravotní problematika dětského věku
8 konzultací zk 4
XTVk12 Základy gymnastiky a psychomotoriky
4 konzultace z 1
XVVk01 Tvorba a dítě předškolního věku
8 konzultací z 2
XVVk02 Výtvarné činnosti
12 konzultací z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1
8 konzultací z 2
NJ010 Fonetika němčiny 1
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě z 2
XAJk01 Jazyková cvičení a fonetika 1 AJ
8 konzultací z 2
XRJk01 Praktická fonetika 1 RJ
8 konzultací z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XRJk02 Jazyková cvičení 1 RJ
8 konzultací z 4
XRJk03 Řečové dovednosti 1 RJ
8 konzultací z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XCJk02 Literární komunikace
4 konzultace k 2
XFCk01 Praktikum k poznávání přírody
8 konzultací z 2
XHVk02 Hlasová výchova
4 konzultace z 1
XHVk03 Hra na klavír 1
4 konzultace z 1
XMAk01 Rozvoj předčíselných představ
12 konzultací k 4
XPPk03 Předškolní pedagogika
16 konzultací zk 6
XPPk04 Průběžná pedagogická praxe
4 konzultace + 2 dny praxí z 3
XPSk02 Sociální psychologie
8 konzultace k 3
XTVk13 Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě (kurz)
kurz 1 týden z 1
XTVk22 Základy atletiky a atletických her
4 konzultace z 1
XVVk03 Výtvarná hra a tvořivost
12 konzultací z 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2
8 konzultací zk, z 2
NJ020 Fonetika němčiny 2
Pozn.: Výuka v kombinované formě probíhá v pátek.
8 konzultací v kombinované formě zk 4
XAJk02 Jazyková cvičení a fonologie 2 AJ
8 konzultací z 2
XAJk03 Didaktika AJ
8 konzultací z 2
XRJk04 Gramatika 1 RJ
8 konzultací zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XPPk05 Výchova v rodině
4 konzultací z 2
XRJk05 Jazyková cvičení 2 RJ
8 konzultací z 2
XRJk06 Řečové dovednosti 2 RJ
8 konzultací z 2
XTVk14 Pohybové aktivity v letní přírodě
kurz 2 dny z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SOk001 Základy sociální pedagogiky
8 konzultací k 3
XCJk03 Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 1
4 konzultace z 1
XCJk04 Didaktika jazykové výchovy s reflektovanou praxí
12 konzultací zk 5
XCJk05 Didaktika literární výchovy s reflektovanou praxí
12 konzultací k 4
XGEk01 Praktikum k poznávání společnosti
8 konzultací z 2
XHVk04 Hra na klavír 2
4 konzultace z 1
XHVk06 Didaktika Hv 1
4 konzultace z 1
XMAk02 Rozvoj geometrických představ
8 konzultací zk 4
XPPk06 Pedagogicko-psychologická diagnostika
16 konzultací zk 6
XPPk07 Didaktika předškolního věku
12 konzultací k 4
XPPk08 Asistentská pedagogická praxe
2 dny praxe z 2
XPSk03 Vývojová psychologie
8 konzultací k 3
XTVk23 Pohybové hry a pohybová tvořivost
4 konzultace z 1
XTVk24 Základy tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
8 konzultací z 2
XVVk04 Didaktika výtvarných činností
8 konzultací zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XAJk04 Dramatické postupy ve výuce AJ
8 konzultací z 2
XAJk05 Jazyková a výslovnostní cvičení 3 AJ
8 konzultací z 2
XPPk09 Dramatická výchova – projekty
8 konzultací + 2 dny praxí k 3
XRJk07 Gramatika 2 RJ
8 konzultací z 2
XRJk08 Jazyková cvičení 3 RJ
8 konzultací z 2
XRJk09 Řečové dovednosti 3 RJ
8 konzultací z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XBIk01 Zahrada jako edukační prostředí
8 konzultací z 2
XCJk06 Jazyková kultura a komunikativní dovednosti
8 konzultací k 3
XCJk07 Kapitoly z české a světové literatury pro děti a mládež 2
4 konzultace zk 3
XHVk05 Hra na klavír 3
4 konzultace zk 2
XHVk07 Didaktika Hv 2 s reflektovanou praxí
4 konzultace, praxe z 2
XMAk03 Didaktika matematiky 1. ročníku ZŠ
8 konzultací k 3
XPPk10 Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání
12 konzultací + 2 dny praxí k 6
XPSk04 Pedagogická psychologie
8 konzultací k 3
XTVk25 Předplavecká příprava a hry ve vodě
4 konzultace z 1
XTVk26 Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
8 konzultací k 3
XVVk05 Výtvarné projekty s reflektovanou praxí
12 konzultací k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XAJk04 Dramatické postupy ve výuce AJ
8 konzultací z 2
XAJk05 Jazyková a výslovnostní cvičení 3 AJ
8 konzultací z 2
XPPk11 Alternativní směry v předškolním vzdělávání
4 konzultace k 3
XRJk10 Gramatika 3 RJ
8 konzultací zk 4
XRJk11 Řečové dovednosti 4 RJ
8 konzultací z 2
XRJk12 Didaktika 1 RJ
8 konzultací z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XHVk08 Didaktika Hv 3
4 konzultace zk 2
XPPk12 Globální a environmentální výchova
8 konzultací k 3
XPPk13 Souvislá pedagogická praxe
3 týdny z 3
XSPk01 Speciální pedagogika předškolního věku
12 hodin zk 5
XTVk33 Praktikum z tělesné výchovy a výchovy ke zdraví s reflektovanou praxí
12 konzultací z 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XAJk04 Dramatické postupy ve výuce AJ
8 konzultací z 2
XAJk05 Jazyková a výslovnostní cvičení 3 AJ
8 konzultací z 2
XRJk13 Didaktika 2 RJ
8 konzultací z 2
XRJk14 Jazyková cvičení a reálie 1 RJ
8 konzultací z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
XPPk14 Pedagogická praxe klinická
4 konzultace + 5 týdnů praxí z 5

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.