Dějiny filosofie II

Obrázek Zénóna Stoika
Obrázek 'Mučení Órigena'
Obrázek Tomáše Akvinského

sipka Dějiny filosofie II


sipka Úvodní slovo


Překládaný text je výukovým materiálem pro druhou část cyklu dějin filosofie v rámci bakalářského studia na Katedře filosofie Filozofické fakulty. Při standardním průchodu studiem byste měli tento kurz absolvovat ve druhém semestru.

Obsah kurzu Dějiny filosofie II navazuje na Dějiny filosofie I a zahrnuje období od helénismu až po vrcholný středověk. Seznámí Vás s hlavními postavami, problémy a vývojovými tendencemi v myšlení 4. st. př. n. l. až 14. st. n. l. Po jeho absolvování Vás bude v dalším studiu čekat filosofie období renesance v rámci kurzu Dějiny filosofie III.

Výklad v Dějinách filosofie II je podán způsobem, který by mohl být vyjádřen podtitulem "Inspirace a proměny". Snaží se totiž u jednotlivých témat ukázat, na co filosofie daného období či typu navazovala a jakým způsobem své zdroje převzala a pochopila či reinterpretovala.

Obecně lze říci, že "zdroje" tvoří Platónova a Aristotelova filosofie (až na výjimky, jimiž jsou helénistické školy). Můžete tedy proměny sami sledovat a hodnotit na základě svých znalostí z kurzu Dějiny filosofie I.
Nejvýznamnějším typem reinterpretace v rámci tohoto kurzu pak je středověká filosofie, jejíž uvažování je motivováno a také vymezeno rámcem křesťanského náboženství.

Z tohoto stručného představení kurzu je zřejmé, že zahrnuje velmi rozsáhlý časový interval - vlastně 1600 let - a značný počet významných postav a problémů. Proto bylo možné do výkladu zařadit pouze některá témata, a jiná - možná i neméně důležitá - pominout. A také u témat zařazených se výklad nepouští vždy do nejtemnějších hlubin problému, nýbrž snaží se spíše podat obecnější přehled a poskytnout studentovi základní orientaci v problematice.

nahoru
© Powered by Ondřej Škrabal
Autor publikace: PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.

Úprava této publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Logolink – ESF, MŠMT, OP VK, MU