Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Zdravotní tělesná výchova – úvod a požadavky

Tematický obrázek

Vážené studentky a studenti, vítáme Vás v e-kurzu Zdravotní tělesné výchovy (ZTV). Obsahem ZTV jsou principy zdravého i ozdravného pohybu, které tvoří základ i pro běžný život. Cvičitelé zdravotní tělesné výchovy poskytují návody na zdravotně účinné cvičení zdravým jedincům v rámci prevence bolestí zad, vadného držení těla u dětí apod., ale i jedincům zařazeným do III. zdravotní skupiny.

Tělovýchovný proces ve zdravotní TV sleduje především pozitivní ovlivňování zdravotního stavu v oblasti fyzické a psychické. Plní kompenzační funkci v primární a sekundární prevenci. Pozitivně ovlivňuje zdraví a výkonnost zdravotně oslabených jedinců. Pomáhá jim vytvářet adekvátní pohybový režim vzhledem k jejich zdravotnímu stavu i věku a je vhodným prostředkem regenerace. V tělovýchovném procesu jsou využívány i poznatky psychomotoriky, která klade důraz na rozvoj osobnosti v oblasti psychické, sociální a tělesné.

Hlavním cílem je naučit se diagnostické metody funkčního stavu pohybového aparátu a správného provádění vyrovnávacího procesu ve vztahu k jednotlivým druhům zdravotního oslabení. Získáte teoretické a praktické dovednosti při výběru a realizaci kompenzačních cvičení na základě kineziologické analýzy pohybu.

Doufáme, že Vás kurz zaujme, bude Vás bavit a přispěje nemalou měrou do Vaší pokladnice vědomostí.

Moduly

Kurz se skládá ze 13 modulů

Tematický obrázek Tematický obrázek

Požadavky k absolvování

 • Úspěšné zvládnutí metodického výstupu a odevzdání seminární práce na zadané téma v prezenční části výuky.
 • Zpracování celkem 6 cvičebních jednotek jako součást samostatné práce v modulech:
  • Vyrovnávací cvičení
  • Oslabení dýchacího systému
  • Oslabení kardiovaskulárního systému
  • Metabolické poruchy – diabetes mellitus
  • Metabolické poruchy – obezita
  • ZTV seniorů
 • Úspěšné složení závěrečného testu – maximum je 20 bodů, pro úspěšné splnění je potřeba dosáhnout 15 bodů.

Komunikace v kurzu

Vážení studenti, autoři i tutoři tohoto kurzu jsou připraveni s Vámi vést diskusi. Diskuse je nepovinná, není hodnocena. Protože tento e-kurz vznikl jako pilotní – vzorový kurz, byli bychom velmi rádi, kdybyste nám sdělili každou chybu, každý postřeh, každý námět na zlepšení, námět na opravu, upozornění na správné postřehy, resp. na špatné úsudky. Tento náš společný brainstorming povede jen a jen ke zkvalitnění obsahové, technické, ale i metodické stránky kurzu. Děkujeme Vám předem za Váš kritický a nesmlouvavý pohled na naši práci.

Slovník pojmů

Může se stát, že neporozumíte některým výrazům. Nabízíme Vám slovník některých pojmů.


Všechny moduly ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Seznam autorů


Autoři projektu
Mgr. Lenka Beránková, Ph.D. Mgr. Lenka Beránková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
proděkanka pro vnější vztahy – Fakulta sportovních studií MU
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU
Technické zajištění
Petr Huta Petr Huta
Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií MU

Osobní stránka v IS MU
 
 

Tiráž

Zdravotní tělesná výchova

Multimediální elektronický výukový materiál

Beránková, Lenka | Grmela, Roman | Kopřivová, Jitka | Sebera, Martin

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2012

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2008–2012

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2012 Masarykova univerzita

Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.