Autorka publikace

MUDr. Jana Dumková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpora IS MU, Fakulta informatiky MU

  • technická realizace publikace
  • design webu
  • zpracování obrazových materiálů
  • organizace dat v databázi
  • uživatelské rozhraní databáze

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů

Multimediální elektronický výukový materiál

Dumková, Jana

2. aktualizované a doplněné vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2018

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2018

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2018 Masarykova univerzita