APA – American Psychological Association

Obal příručky

Citační styl APA vytvořila Americká psychologická asociace (American Psychological Association) a je hojně užíván v jí vydávaných časopisech. Aktuální verze tohoto citačního stylu je dostupná v 7. vydání příručky Publication manual of the American Psychological Association z roku 2020.

Pro správné citování podle stylu APA je zcela nezbytné se pečlivě seznámit nejdříve s pokyny k jednotlivým údajům v bibliografických citacích a následně s příslušnou citační metodou. Až teprve poté má smysl studovat konkrétní příklady bibliografických citací, neboť je nezbytné vědět, kupříkladu jakým způsobem se píší údaje o autorech, jak postupovat v případě, že nějaký údaj nelze v citovaném dokumentu zjistit apod.

APA – American Psychological AssociationStáhnout publikaci ve formátu PDF APA – American Psychological AssociationStáhnout publikaci ve formátu ePub