Úvod

Od 19. století jsou citace nedílnou součástí vědecké komunikace v odborných časopisech, knihách a jiných zdrojích. Za tu dobu vznikla řada citačních stylů reflektujících publikační zvyklosti v různých oborech jako např. biomedicíně, psychologii či sociologii. V současnosti bývají instrukce k těmto citačním stylům publikovány buď jako samostatné příručky, nebo jako součásti publikací shrnujících komplexní požadavky na publikování ve vybraném oboru, ať se jedná o formální úpravu textu nebo o doporučení k vhodným postupům při psaní vědeckého textu.

Ačkoliv tyto příručky jsou na trhu běžně dostupné, z letité knihovnické praxe víme, že ne vždy mají autoři příležitost do nich operativně nahlédnout, případně nám samotným přijdou mnohdy zbytečně detailní. Proto již před zhruba deseti lety vznikla dvě vydání příručky Metodika tvorby bibliografických citací, ve kterých stručnější a vzhledem k řadě praktických příkladů snad i čtenářsky přístupnější formou byla shrnuta pravidla vybraných citačních stylů. Protože však od té doby došlo nejen k aktualizaci většiny v ní prezentovaných stylů a k ukončení technologie Flash použité při jejich vytvoření, přistoupili jsme k vytvoření této zcela nové příručky.

Nabídku stylů jsme se rozhodli zúžit na ty, u nichž máme ověřeno jejich časté využití v praxi. Rovněž jsme se místo původních animací vysvětlujících vznik bibliografické citace rozhodli pro jednodušší textový formát umožňující v případě potřeby vykopírovat si vzor či ukázku citace za účelem vytvoření vlastní citace. Každá ukázka je vždy opatřena komentářem vysvětlujícím, z kterých částí citovaného díla jsou údaje převzaty. Doufáme, že díky tomu bude tato online příručka uživatelsky přívětivá a podobně jako ty předchozí si najde své čtenáře.

Závěrem si dovolujeme uživatele naší příručky požádat, aby nám v případě potřeby sdělili podněty či připomínky prostřednictvím tohoto formuláře.

Autoři

Autoři publikace

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Mgr. Petr Sejk

Mgr. Petr Sejk

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Filip Vašíček

Filip Vašíček

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Mgr. Lukáš Plch

Mgr. Lukáš Plch

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Jana Bačovská, DiS.

Mgr. Jana Bačovská, DiS.

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Mgr. Eliška Šebestová, DiS.

Mgr. Eliška Šebestová, DiS.

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Mgr. Petr Křivánek

Mgr. Petr Křivánek

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Osobní stránka autora v IS MU

Technická a grafická spolupráce:

{LOGO_IS_ALT}

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Tiráž

Jak citovat: citační styly

Multimediální elektronický výukový materiál

Kratochvíl, Jiří | Sejk, Petr| Vašíček, Filip | Plch, Lukáš | Bačovská, Jana | Šebestová, Eliška | Křivánek, Petr

1. vyd.

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2022

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2022

© 2022 Masarykova univerzita