Technická a grafická spolupráce:

logo IS

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikací

Stránky Servisního střediska na Elportále MU


Projekt

Tento soubor publikací byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA: projekt TL03000215 INSURE: Interdisciplinární podpora etiky výzkumu

logo INSURE

logo TAČR

Tiráž

Tematická série publikací: Etika výzkumu a vědecká integrita

Multimediální elektronický výukový materiál

Veselská, Renata a kol.

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2023

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2023

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2023 Masarykova univerzita