Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Česká republika – Tematický atlas

Výhodou zeměpisu je možnost používání map. Čas od času se totiž potřebujeme dozvědět nějaké informace o různých místech. Nejčastěji se nejdříve podíváme, kde to či ono místo leží, tedy kde je. K tomu nám stačí jedna mapa. Pokud chceme získat informace nejen o místě, ale i vlastnostech onoho místa, potřebujeme map víc, proto použijeme atlas. Tento atlas, je trochu jiný, než většina školních atlasů, které jsou běžně používané.

Jeho velikou výhodou je, že je dostupný v elektronické podobě. Tedy pokud bude potřeba pracovat s atlasem ve škole či doma, stačí k tomu pouze počítač s připojením na internet. Celý atlas je členěn do kapitol, kde je v úvodu každé kapitoly představeno či připomenuto zobrazované téma. Získané znalosti je možno podrobně ověřit při plnění úkolů na procvičení práce s mapou. Toto je další velká výhoda, kterou tento atlas nabízí. Snahou autorek je práci s mapou co možná nejvíce přiblížit uživateli, proto je možné pro práci s mapou využít některou z možností, které tento atlas nabízí.

Přejeme mnoho úspěchů ať již při samostatné práci s Tematickým atlasem Česká republika či při práci pod vedením učitele. Většina lidí si pamatuje: 10 % z toho, co čte, 20 % z toho, co slyší, 30 % z toho, co vidí, 50 % z toho, co slyší a vidí, 70 % z toho, co řekne, a 90 % z toho, co dělá. Není to dobrý důvod, proč se pustit do práce s tímto atlasem?

Pozn.: Atlas je určen primárně pro žáky 2. stupně ŽS, ale využít lze na všech stupních a typech škol. Jedná se o zkušební verzi webových stránek, které budou dále upravovány na základě podnětů od uživatelů, za které předem velmi děkujeme.


Ke stažení

Studijní text ve formátu PDF

Metodickou příručku k atlasu na vyžádání poskytne Mariana Hájková, vaazkaa@seznam.cz.


Autorky publikace

Mgr. Bc. Mariana Hájková Mgr. Bc. Mariana Hájková

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Česká republika – Tematický atlas

Multimediální elektronický výukový materiál

Hájková, Mariana (autentizováno) | Svobodová, Hana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2017

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2017

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

© 2017 Masarykova univerzita