Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií

Bakterie, viry a kvasinky nepatří do stejné taxonomické rodinky.

Se všemi se seznámíme a možná se i něco přiučíme.

V praktiku je nutné asepticky pracovat, abychom se mohli z hezkých výsledků radovat.

Při plotnové metodě by měly být výsledky ve shodě.

Míchat vzorek se vždy musí, každý si to prakticky zkusí.

Inhibiční zóny vznikají, když citlivé bakterie se s antibiotiky setkají.

Při vitálním barvení docházíme k zjištění, barvu nepřijme buňka živá, protože je její membrána funkční a celá.

Pokud s fágy pracujeme, pak i bakterie potřebujeme, aby se fágy mohly pomnožit a fázový lyzát či plaky vytvořit.

Buď pozitivní modré či negativní červené, jsou buňky po "Gramovi" zbarvené.

Při rozboru vody mají bakterie hody, kultivujeme je na selektivním médiu, a někdy vzorek médiem zaleju.

Jde nám o enterokoky a bakterie koliformní, ve vodě není vhodný jejich výskyt enormní.

Postupná identifikace a testy základní jsou pro správné určení vždycky to zásadní.

Ilustrační obrázek

Ke stažení

Stáhnout přílohy (Adobe Acrobat PDF) Stáhnout publikaci pro mobilní zařízení (ePub)

Autoři publikace

Autorky
Mgr. Jana Kopecká, Ph.D. Mgr. Jana Kopecká, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, oddělení mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D. Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, oddělení mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Technická spolupráce
Informační systém MU Servisní středisko pro e-learning na MU
Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU
  • Technická realizace publikace
Stránky Servisního střediska na Elportále MU
Projekty

Učební text vznikl za podpory Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (MUNI/FR/1052/2015) a Specifického výzkumu Masarykovy univerzity (MUNI/A/1013/2015). Na tomto místě bychom rády poděkovaly Andree Vávrové za pomoc při přípravě podkladů ke cvičením.

Stránky Fondu rozvoje Masarykovy univerzity
Recenze

doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

vedoucí České sbirky mikroorganismů

Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta MU

doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
Stránky České sbirky mikroorganismů PřF MU

Tiráž

Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií

Multimediální elektronický výukový materiál

Kopecká, Jana | Rotková, Gabriela

První vydání v roce 2017

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2017

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2017

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8787-3 (online : HTML)

ISBN 978-80-210-8788-0 (online : ePub)

© 2017 Masarykova univerzita