Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Praktikum z obecné genetiky

Praktikum z obecné genetiky – úvodní stránka

Ke stažení

Procvičovací testy

Vyzkoušejte si práci s agendou Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity:

Zkušební test
Procvičovací test v Informačním systému MU

Autor publikace

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Praktikum z obecné genetiky

Multimediální elektronický výukový materiál

Lízal, Pavel

5., aktualizované vydání html verze, první vydání v roce 2008
První vydání epub verze

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2008–2015

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8054-6 (html verze)
ISBN 978-80-210-8055-3 (ePub verze)

© 2008–2015 Masarykova univerzita

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
ÚEB Biol, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2008–2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041