Úvod

Role klasické mechaniky je i přes současný rozvoj moderní fyziky a jejích aplikací nezastupitelná při utváření fyzikálního myšlení a poznávání hierarchické stavby fyziky. Autorka této netradičně pojaté učebnice proto v textu věnuje pozornost pečlivému budování fyzikálních pojmů, vysvětlování principů a odvozování zákonitostí s odpovídající matematickou korektností. Výklad vede způsobem, který dokládá, že zákonitosti mechaniky, při veškeré její mnohosti, jsou důsledkem několika málo základních principů: Newtonových axiomů, silových zákonů a principu superpozice sil. Text doprovází bezmála stovka řešených úloh, přispívajících k hlubšímu pochopení problematiky. Autorka navíc ve spolupráci s redakcí Elportálu připravila téměř čtyři sta řešených úloh v interaktivní, elektronické podobě.

Styl výkladu je i graficky přizpůsoben tzv. dvojímu čtení: Při prvním čtení může student sledovat pouze základní linii. Druhé, pokročilé, čtení znamená průběžné studium celého textu. V kompletní podobě je učebnice předstupněm ke studiu mechaniky již v rámci teoretické fyziky. Je určena studentům fyzikálních a technických oborů pro úvodní období jejich univerzitního studia, zainteresovaným studentům jiných přírodovědných oborů a pokročilým studentům gymnázií se zájmem o fyziku, případně o její budoucí studium.

Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., přednáší na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se variačnímu počtu ve fyzice a fyzikálnímu vzdělávání. Její pedagogická práce je dlouhodobě soustředěna na kurs klasické mechaniky a kursy matematických disciplín. Napsala řadu významných učebních textů a především je hlavní autorkou oceňované vícesvazkové učebnice „Matematika pro porozumění i praxi“.

Návod na ovládání příkladů a problémů

Panel pro ovládání zobrazení a vyhledávání příkladů a problémů zobrazíte pomocí ikonky ozubeného kolečka (viz zelená šipka).

Autoři publikace

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace
  • Konverze LaTeX do HTML

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Mechanika

Multimediální elektronický výukový materiál

Musilová, Jana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2022

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2022

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-280-0132-2

© 2022 Masarykova univerzita