Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     
Přesah hlavičky – designový prvek

Open space konference o e-learningu IS MU

3. ročník


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás jménem doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, pozvali na již 3. ročník Open space konference o e-learningu IS MU.

Hlavní program konference je složen z bloku prezentací a bloku workshopů. V rámci prezentací se o své zkušenosti s videem a animacemi ve výuce, drilem a plně e-learningovým kurzem bez prezenční výuky podělí kolegové z různých fakult. Netradičně je mezi prezentujícími i student, který poreferuje o tom, jak e-learning vnímá on sám.

Také témata workshopů se budou točit kolem IT ve výuce – vytváření a zabezpečení elektronických testů, využití nových možností, které jsou k dispozici se zprovozněním služeb Google Apps a plagiátů. Obsah jednoho tématu máte možnost ovlivnit i Vy, když nám do přihlašovacího formuláře sdělíte, které nástroje byste si rádi za naší asistence vyzkoušeli. Může to být kterákoliv aplikace z IS MU, případně nástroj pro tvorbu interaktivních pomůcek.

Prostor v hlavním programu vyplní vtipné scénky na téma „běžné používání aplikací v IS MU“ v podání organizátorů konference a individuální konzultace nad drobným pohoštěním a šálkem kávy.

Ambiciózním cílem konference je, aby Vás ukázky e-learningových a multimediálních výukových pomůcek, které uvidíte, inspirovaly a motivovaly k zamyšlení nad tím, jak Vaši výuku pomocí IT inovovat. Prostřednictvím konference Vám chceme i sdělit, že na inovaci nemusíte být sami. Můžete využít elektronických nástrojů v IS MU a můžete požádat o spolupráci naše týmy.

Při přípravě letošního ročníku jsme vycházeli z Vašich podnětů a návrhů, které jsme po skončení minulého ročníku sesbírali. Můžete se těšit na rozšíření nabídky workshopů, rozšíření tematických stanovišť o možnosti konzultace administrativních aplikací IS MU a na zábavně-poučný program v amfiteátru Atria.


Na Vaši účast se těší

tým e-techniků, is-techniků a Servisního střediska.Termín konání Středa 11. září 2013
Místo konání Atrium, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno
Přijďte v libovolný čas od 8:30 k informačnímu stánku u vstupu do Atria

Přihlášení

Účast na konferenci je zdarma.

Pro lepší naplánování kapacit k hlavnímu i doprovodnému programu konference uvítáme, pokud nás o své účasti budete informovat registrací v Obchodním centru MU. Registrací si zajistíte malý dárek na uvítanou a můžete navrhnout vlastní téma workshopu, které by Vás zajímalo.

Přihlásit se přes Obchodní centrum MU

Hlavní program
Prezentační blok
9:00–10:30
E-learning a multimédia v Informačním systému MU
 • Úvodní slovo prorektorky pro vzdělávací činnost prof. RNDr. Ivany Černé, CSc.
 • PhDr. Jiří Vacek, CSc. – Využití komentovaného videa při zkvalitňování prezentací studentů (více informací)
 • Mgr. Andrea Vávrová Pascutti – Elektronické nástroje při výuce Obecné mikrobiologie (více informací)
 • Adam Muras – E-learning pohledem studenta (více informací)
 • Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. – Animace ve výuce biologie (více informací)
 • Bc. Kateřina Blatná, Bc. Jana Nezvalová – Praktické zkušenosti s online kurzem (více informací)
 • PhDr. Jarmila Fictumová, PhDr. Simona Kalová – Jak používat Dril (více informací)
Přestávka s občerstvením
Workshopy
Praktická školení u PC
11:00–13:00

Místnost A

 • 11:00 – Multimediální otázky v Odpovědnících a nástroje pro jejich zpracování – pokročilí (více informací)
 • 11:40 – Zabezpečení testů v IS MU a prevence podvodů (více informací)
 • 12:20 – Téma vybrané z Vašich návrhů

Místnost B

Doprovodný program
Tematická stanoviště
8:30–14:00
Nechte se inspirovat živými ukázkami, praktickými zkušenostmi a tipy odborníků v oblasti multimédií, e-learningových a administrativních aplikací v IS MU. Přijďte konzultovat své problémy a nápady v oblasti elektronické podpory výuky k našim stanovištím.
Amfiteátr
11:00–13:20
 • 11:00–13:00 – Zábavně-poučný program na téma „běžné používání aplikací v IS MU
  • Jak skenování usnadňuje hodnocení zkoušek
  • Video v ISu snadno a rychle
  • Jak vyzrát na studenty, aby nepodváděli
 • 13:00 – Novinky nejen v e-learningových agendách IS MU (více informací)
 • 13:15 – Závěrečné slovo, ukončení konference
Individuální konzultace
8:30–14:00
Po celou dobu konference Vám budou k dispozici e-technici a is-technici, se kterými můžete individuálně konzultovat libovolnou aplikaci v ISu.
Změny v programu vyhrazeny.

Anotace k prezentacím


Prezentační blok
 

Využití komentovaného videa při zkvalitňování prezentací studentů

PhDr. Jiří Vacek, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Příspěvek seznamuje s novou metodou vytváření hodnocení video prezentací studentů. Cílem je přispět ke zkvalitňování prezentačních dovedností studentů za pomoci využití videonahrávek a synchronizovaných komentářů učitele v interaktivním editoru videa vytvořeného e-techniky v IS MU.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Elektronické nástroje při výuce Obecné mikrobiologie

Mgr. Andrea Vávrová Pascutti
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Spolupráce na tvorbě e-learningových materiálů jsem využila pro kurzy praktických cvičení z Mikrobiologie a pro kurz laboratorních cvičení a řednášky z Cytologie a morfologie bakterií. Konkrétně se jedná o odpovědníky a o obsáhlý studijní materiál s teoretickou částí, řazenou do tematických okruhů podle náplně jednotlivých laboratorních cvičení.

Zaujala mne možnost vytvořit nejen interaktivní a obsažnou webovou stránku studijních podkladů, ale zejména možnost vytvoření rozsáhlé obrazové dokumentace tvořené fotografiemi a videozáznamy z praktických cvičení. E-learningový materiál poskytuje čitelnější provázanost jednotlivých laboratorních postupů. V praktických laboratorních cvičeních z obecné mikrobiologie je nejdůležitějším bodem odečítání a interpretace experimentů, posouzení výsledků chybných nebo sporných. Webová stránka obsahující v přehledné podobě záznamy všech možných kombinací výsledků pokusů prohlubuje kvalitu výuky.

Jednou z výhod využití odpovědníků je zejména úspora času při zkoušení desítek studentů. Jednou sestavený odpovědník může sloužit pro řadu semestrů. Vzhledem k časovému limitu se eliminuje možnost opisování.

Veškerou práci na tvorbě samotných e-learningových materiálů zabezpečují vstřícní a profesionální e-technici, kteří z dodaných souborů (Word, PowerPoint, Excel, obrázky, …) navrhnou nejlepší podobu webové stránky vzhledem k její struktuře a tématu. Komunikace je rychlá a příjemná. Možnost aktualizace e-learningových materiálů činí výuku pružnou a pestrou.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

E-learning pohledem studenta

Adam Muras
student Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, program FSS B-HE Humanitní environmentalistika
Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Zatímco většina ostatních příspěvků se zabývá zkušenostmi vyučujících s nasazením e-learningu do výuky či jeho novými možnostmi v IS MU, téma tohoto příspěvku na problematiku nahlíží z druhé, studentské strany. Příspěvek ilustruje, jaké výhody či nevýhody může užívání e-learningových prvků spatřovat student. Zaměří se jak na obecný pohled studenta, tak na konkrétní příklady (interaktivní osnovy, odpovědníky, výukové weby a další) a zkušenosti s nimi během tříletého bakalářského studia na Fakultě sociálních studií.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Animace ve výuce biologie

Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Biologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Příspěvek představuje animace, které budou sloužit při výuce buněčné a molekulární biologie a genetiky. Jedná se převážně o znázornění procesů na úrovni buněk či DNA, které není jednoduché vysvětlit studentům biologie, natož technikům a informatikům pro zpracování. Vyučující se v příspěvku zaměří na tipy a rady pro další vyučující, kteří zavedení animací do výuky teprve zvažují. Zazní popis celého procesu, náročnost přípravy na čas, četnost korektur a konzultací i náměty, jak vhodně připravit podklady – to vše právě z pohledu vyučujících.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Praktické zkušenosti s online kurzem

Bc. Kateřina Blatná (autentizovaný odkaz)
Bc. Jana Nezvalová (autentizovaný odkaz)
Kabinet informačních studií a knihovnictví – Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Cílem dnešního příspěvku je představení e-learningového kurzu Rozvoj finanční gramotnosti, který proběhl v jarním semestru 2013. Hlavními tématy jsou jednotlivé kroky, které při sestavování kurzu vyučující podnikly a pozastaví se i u problémů, se kterými se během kurzu potýkaly.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Jak používat Dril

PhDr. Jarmila Fictumová
PhDr. Simona Kalová
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Krátké seznámení s drilem, který byl vytvořen s pomocí pracovníků IS MU na základě učebnice Konverzace pro pokročilé pro studenty prvního ročníku Katedry anglistiky FF MU. Zábavnou formou – s obrázky, nahrávkami výslovnosti a příkladovými větami v angličtině – umožňuje zvládnout pečlivě vybraná typická slova a slovní spojení, roztříděná do 21 témat. Z reakcí studentů vyplývá, že jim vyhovuje nutnost každodenní práce s Drilem, neboť jen tak jsou schopni si zapamatovat a aktivně používat i zcela nové výrazy. Dril v IS MU si můžete sami vyzkoušet a vybrat si část, která vás zajímá.

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
 

Novinky nejen v e-learningových agendách IS MU

Mgr. Patrícia Eibenová
Centrum výpočetní techniky – Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Novinky a zajímavosti ze světa IS MU
http://is.muni.cz/blog/is_info
 
Workshopy
 

Multimediální otázky v Odpovědnících a nástroje pro jejich zpracování – pokročilí


V rámci workshopu máte možnost se seznámit s různými typy multimediálních otázek v odpovědnicích – obrázkové, audio či video. K ulehčení zpracování otázek z textu ve Wordu do elektronické podoby v IS MU lze využít několika editorů, které si postupně představíme. Na workshopu se seznámíme i s návrhem nového nástroje, který umožňuje i tvorbu nejpoužívanějších typů otázek drag&drop.

 

Zabezpečení testů v IS MU a prevence podvodů


Zabezpečení závěrečných i průběžných testů dělá těžkou hlavu nejednomu učiteli. Přijďte na náš workshop a dozvíte se, jak můžete účinně zabránit studentům v podvádění u elektronických testů v IS MU.

 

Využití Google Apps ve výuce


V průběhu workshopu na letošní novinku – integraci Google Apps do IS MU – si budete moci vyzkoušet základní možnosti využití Dokumentů, Kalendáře a Map ve výuce. Dále zjistíte, jaké výhody Vám i vašim studentům přináší univerzitní Google účty.

 

Tipy pro vytvoření e-learningu ve výuce – začátečníci


Dozvíte se, jak jednoduše lze podpořit e-learning ve výuce Vašich předmětů. Blíž se seznámíte se základy tvorby Interaktivní osnovy nebo jednoduchého elektronického testu. Také uvidíte, na co všechno se dají využít diskusní fóra v předmětu.

 

Využití nástrojů pro odhalení plagiátů


Workshop představí nástroje pro odhalování plagiátů v IS MU, doporučovaný postup, jak kontrolovat studentské práce a jak interpretovat a vyhodnocovat výsledky. Dozvíte se také z jakých zdrojů lze podobnosti odhalit a jak lze systém „oklamat“.

 


Fotogalerie

Příprava konference
Příprava konference
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Úvodní slovo
Úvodní slovo
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
PhDr. Jiří Vacek, CSc.
Využití komentovaného videa při
zkvalitňování prezentací studentů
PhDr. Jiří Vacek, CSc.
Mgr. Andrea Vávrová Pascutti
Elektronické nástroje při výuce
Mgr. Andrea Vávrová Pascutti
Adam Muras
E-learning pohledem studenta
Adam Muras
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Animace ve výuce biologie
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Bc. Kateřina Blatná, Bc. Jana Nezvalová
Praktické zkuš. s online kurzem
Bc. Kateřina Blatná,
Bc. Jana Nezvalová
PhDr. Jarmila Fictumová, PhDr. Simona Kalová
Jak používat Dril
PhDr. Jarmila Fictumová,
PhDr. Simona Kalová
Občerstvení
Občerstvení pro účastníky
Open space
Občerstvení pro účastníky
Open space
Občerstvení a prostor
s doprovodným programem
Open space
Občerstvení a prostor
s tematickými stanovišti
Open space
Občerstvení a prostor
s tematickými stanovišti
zábavně-poučný program
Doprovodný program
zábavně-poučný program
zábavně-poučný program
Doprovodný program
zábavně-poučný program
Workshop
Multimediální otázky a nástroje
pro jejich zpracování
Mgr. Marek Stehlík
Workshop
Využití Google Apps ve výuce
Mgr. Filip Daněk
Workshop
Zabezpečení testů v IS MU
a prevence podvodů
Mgr. Kateřina Drábková
Workshop
Tipy pro vytvoření e-learningu
Mgr. Ľuboš Kohút
Mgr. Patrícia Eibenová
Novinky v IS MU
Mgr. Patrícia Eibenová

Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

1. ročník (15. září 2011) 2. ročník (13. září 2012)
jmeno

Informační systém Masarykovy univerzity

http://is.muni.cz/

 
Centrum výpočetní techniky |
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Přístupnost |
Stránky Servisního střediska
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041