Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: Aktivizace studentů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 7. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků jsou výukové aktivity realizované vyučujícími, které mají podpořit průběžnou práci studenta během semestru. Dozvíte se například, zda je možné takové aktivity realizovat v předmětu se stovkami zapsaných studentů, co je metoda Peer instruction a s čím vyučujícímu pomůže technika. Hranici hlavního tématu konference překročíme v příspěvcích o nástrojích pro MOOC a kurzy pro veřejnost. Těšit se můžete na podrobnosti z provozu prvních e-learningových kurzů MU pro veřejnost a na novinky, díky kterým podobné online kurzy pro veřejnost nejsou jen fantazií.
Prezentovat opět budou odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe.

Konference si tradičně zachovává formát „otevřeného prostoru“ a je příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností.

Termín konání 15. února 2017
Místo konání Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

Ústředním tématem konference bude aktivizace studentů. O praktické zkušenosti se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

 • aktivizaci studentů ve vysokokapacitních předmětech,

 • průběžné práci se studenty, při níž využívají e-learningové agendy IS MU,

 • Peer instruction metodě,

 • rychlém ověřování znalostí na prezenčním semináři,

 • online hlasování během přednášky,

 • a nástrojích pro MOOC a pro kurzy pro veřejnost.


Program konference


První blok
9.00–10.50
 • Úvodní slovo doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity
 • Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. – Jak motivovat studenty k průběžnému studiu: zkušenosti z Mikroekonomie I (anotace příspěvku)
 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. – Aktivní učení a metoda Peer instruction (anotace příspěvku)
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. – Aktivity se studenty přímo na přednášce (anotace příspěvku)
Přestávka na kávu
Druhý blok
11.15–12.15
 • Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. – Průběžné testy ve výuce (anotace příspěvku)
 • Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. – Efektivnější práce studentů díky testům na cvičeních (s využitím mobilních zařízení) (anotace příspěvku)
 • Zuzana Ringlerová, Ph.D. – Aktivizace studentů v seminářích: Propojení e-learningových a tradičních metod (anotace příspěvku)
Doprovodný program s občerstvením
12.15–12.55
 • Prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • Konzultační a inspirační stánky
 • Informační postery
Třetí blok
12.55–14.05
 • RNDr. Hana Bydžovská – Nástroje pro MOOC a kurzy pro veřejnost (anotace příspěvku)
 • prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. – Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na LF (anotace příspěvku)
 • Ing. Jitka Brandejsová – Novinky v IS MU (anotace příspěvku)
 • Závěrečné slovo s překvapením

Anotace příspěvků


První blok
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Jak motivovat studenty k průběžnému studiu: zkušenosti z Mikroekonomie I

Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta

V příspěvku ukážeme, jaké nástroje používáme na ESF v předmětu Mikroekonomie I k motivování studentů k průběžné práci. Základní motivaci k průběžnému studiu vytváří bodované semináře, kde hodnotíme jak účast, tak znalosti a připravenost studentů. Druhým motivačním prvkem (používaným i u studentů kombinované formy studia) jsou průběžné testy v ISu vyplňované přes internet. Body získané na seminářích a v průběžných testech ovlivňují jak připuštění studenta ke zkoušce, tak jeho výslednou známku.

V prezentaci přestavíme i software, který jsme v rámci předchozího projektu FRMU vytvořili ke strojovému generování zadání průběžných testů. Tento nástroj můžeme zdarma poskytnout zájemcům z ostatních pracovišť MU. Budeme také diskutovat praktické použití výše zmíněných nástrojů včetně problému s nimi spojených a navrhneme určité modifikace funkcí ISu, které by výrazně usnadnily práci s těmito nástroji.

Jak motivovat studenty k průběžnému studiu: zkušenosti z Mikroekonomie I
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Aktivní učení a metoda Peer instruction

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta

Aktivním učením nazýváme soubor vyučovacích metod, které ve větší než běžné míře vyžadují aktivní činnosti žáků (studentů) při výuce. Obvykle jsou tyto metody spojovány s výukou na základních nebo středních školách, i když některé z nich byly vytvořeny ve vysokoškolském prostředí. Příspěvek seznámí s principem metody Peer Instruction a bude referovat o zkušenostech s touto metodou při výuce fyziky na PřF MU.

Aktivní učení a metoda Peer instruction
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Aktivity se studenty přímo na přednášce

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta

Na přímý dotaz či žádost o poskytnutí zpětné vazby se v přednáškové místnosti zvedne něčí ruka jen málokdy. Mnozí to jistě znáte. Jak se ale situace může změnit, pokud studenti dostanou možnost vyjádřit se anonymně, pomocí mobilních technologií a hned vidí výsledky? Své zkušenosti z přednášek přijde sdílet RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. Přijďte si poslechnout, jak online hlasování, ankety i průběžné získávání zpětné vazby může proměnit vysokoškolskou přednášku.

Chcete si vyzkoušet online hlasování sami přímo na přednášce? Uložte si prosím do svých mobilních zařízení následující odkaz: https://b.socrative.com/login/student/

Aktivity se studenty přímo na přednášce
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Odpovědi z online hlasování na konferenci
Dokument ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Druhý blok
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Průběžné testy ve výuce

Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Seminář čínských studií, Filozofická fakulta

Při praxi s kurzem Úvod do studia Číny, ve kterém je větší množství studentů, vyučující pravidelně naráželi na problém, že posluchači prvních ročníků nechávali nastudování materiálů na zkouškové období. Trápil je i fakt, že znalosti získané v průběhu semestru byly předpokladem pro zvládnutí další látky a navazujících kurzů. Vyučující předmětů byli nuceni řešit otázku "Jak zajistit, aby studenti pracovali s materiály v průběhu semestru?". Zpřístupnění interaktivních výukových materiálů na webu vloni nezafungovalo. Podařilo se jim systém práce studentů změnit letos, když v předmětu poprvé zavedli průběžné testování znalostí již během výuky?

Průběžné testy ve výuce
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Efektivnější práce studentů díky testům na cvičeních (s využitím mobilních zařízení)

Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky

Mít na cvičeních a seminářích studenty připravené šetří na obou stranách mnoho času. Vyučující nemusí opakovat látku z přednášky a využije hodinu efektivně, student získá více prostoru konzultovat práci na projektu a průběžněji se připravuje na zkoušku. Jak ale zajistit, aby studenti chodili připravení? Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. bude sdílet své zkušenosti se zavedením elektronických tříminutových testů ve vysokokapacitním předmětu Softwarové inženýrství I. Přijďte si poslechnout, jak tyto testy změnily semináře a zda vyučující limitoval nedostatek PC učeben.

Efektivnější práce studentů díky testům na cvičeních (s využitím mobilních zařízení)
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Zuzana Ringlerová, Ph.D.

Aktivizace studentů v seminářích: Propojení e-learningových a tradičních metod

Zuzana Ringlerová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií

Cílem tohoto příspěvku je podělit se o zkušenosti s aktivizací studentů během přednášek a seminářů. Konkrétně, příspěvek přinese odpovědi na následující otázky: Jak podnítit studenty, aby si opravdu přečetli povinnou literaturu před danou přednáškou či seminářem? Jak pomoci studentům nebát se a aktivně se účastnit přednášek a seminářů? Příspěvek představí, jak lze využít odpovědníky k aktivizaci studentů a jak lze vhodně kombinovat tuto e-learningovou aplikaci s tradičními pedagogickými metodami.

Aktivizace studentů v seminářích: Propojení e-learningových a tradičních metod
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Třetí blok
RNDr. Hana Bydžovská

Nástroje pro MOOC a kurzy pro veřejnost

RNDr. Hana Bydžovská
Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky

Od prosince běží v ostrém provozu nové nástroje pro poskytování otevřených online kurzů, které získaly souhrnné označení E-kurzy. Jejich zavedení je reakcí na trendy v digitálním vzdělávání a na poptávku rezonující v řadách e-learningových nadšenců na MU. IS MU tím otevřel dveře tvůrcům a zájemcům o MOOC. RNDr. Hana Bydžovská ve svém příspěvku představí, jak E-kurzy fungují, pro koho jsou určeny a na co vše se zájemci o MOOC mohou těšit v následujícím roce.

Nástroje pro MOOC a kurzy pro veřejnost
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na LF

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Osobní stránka v IS MU

S napětím sledovala od ledna do září tohoto roku prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. se svým týmem výsledek spuštění prodeje historicky prvních plně e-learningových kurzů na MU. V listopadu Lékařská fakulta kurzy uchazečům nabídla znovu. Tři přípravné kurzy cílené na zahraniční uchazeče o studium uspěly. O tom, s jakým očekáváním do projektu šli, zda se zúročila práce autorů a tutorů kurzů, ze kterých států byla poptávka největší, jak se v kurzech zorientovali zahraniční uchazeči a další podrobnosti z realizace podá prof. RNDr. Eva Táborská, CSc., která projekt iniciovala.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na LF
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Ing. Jitka Brandejsová

Novinky v IS MU

Ing. Jitka Brandejsová
Osobní stránka v IS MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje nejzajímavější novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaká předsevzetí si Vývojový tým IS MU stanovil na rok 2017 a na co se mohou v nejbližší době těšit.

 

Tipovací soutěž

Po představení několika plánovaných novinek v IS MU proběhlo v závěru programu konference vyhlášení výherců tipovací soutěže. Soutěžní otázka zněla „Který z designů ISu (základní, šedý, žlutý, černý) má zapnuto nejvíce uživatelů?“, správná odpověď na ni byla, že nejvíce uživatelů má zapnutý základní design, a to 34 968 uživatelů. Do soutěže se zapojilo celkem 62 hlasujících, správnou odpověď odevzdalo 51 z nich. Autorkou nejpřesnějšího tipu byla vyučující z filozofické fakulty (35 000), příliš se neodchýlily ani tipy soutěžících z lékařské fakulty (35 237) a ekonomicko-správní fakulty (35 642). Všichni 3 výherci dostali od organizátorů drobný upomínkový dárek.


Postery

Vybíráme z katalogu e-learningu
Právnická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta
Vybíráme z katalogu e-learningu
Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Ekonomicko-správní fakulta
Vybíráme z katalogu e-learningu
Fakulta informatiky, Fakulta sociálních studií, Fakulta sportovních studií

Informační postery z předchozích ročníků konference si můžete prohlédnout na Elportále MU:

http://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/


Fotogalerie

Podívejte se jak probíhal letošní ročník:

Spustit videoreportáž z OSK 2017
Registrace účastníků
Registrace účastníků
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Zahájení konference
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Úvodní slovo
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Jak motivovat studenty k průběžnému studiu
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Aktivní učení a metoda Peer instruction
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Aktivity se studenty přímo na přednášce
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Hlasování během přednášky
Interakce s publikem hlasováním během přednášky
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Sdílení zkušeností
Sdílení zkušeností během přestávky
Doprovodný program
Tipovací soutěž
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Průběžné testy ve výuce
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Efektivnější práce studentů díky testům na cvičeních
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Zuzana Ringlerová, Ph.D.
Aktivizace studentů v seminářích: Propojení e-learningových a tradičních metod
Zuzana Ringlerová, Ph.D.
Konzultační stánky
Konzultační stánky během přestávky
Sdílení zkušeností
Sdílení zkušeností během přestávky
RNDr. Hana Bydžovská
Nástroje pro MOOC a kurzy pro veřejnost
RNDr. Hana Bydžovská
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na LF
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Ing. Jitka Brandejsová
Novinky v IS MU
Ing. Jitka Brandejsová
Vyhodnocení tipovací soutěže a závěr konference
Vyhodnocení tipovací soutěže a závěr konference
 

Fotogalerie předchozích ročníků

Zpráva o konferenci

Podrobný report z průběhu konference
Články v Informačním systému MU

Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:


Ke stažení