Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: Online generace v lavicích

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 9. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků bude výuka současné generace studentů. Dozvíte se, s čím se vyučující u dnešních studentů musejí potýkat a v čem je výuka jiná než před lety. Nápady, jak k současné generaci přistupovat, co zkusit, co se osvědčilo, i o tom, jaká tato generace studentů vlastně je.

Prezentovat budou opět odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností. A hlavně, rádi Vás zase uvidíme.

Termín konání středa 6. 2. 2019 (registrace od 8.30)
Místo konání Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

Ústředním tématem konference bude výuka současné generace studentů. Příspěvky a doprovodné postery konference poodhalí, jaké změny v generaci studentů učitelé vnímají a jak museli svoji výuku změnit a přizpůsobit. O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

 • tom, v čem je online generace studentů specifická,

 • podpoře autonomního učení,

 • tom, jak zaujmout současné studenty,

 • odevzdávání videoprezentací,

 • vzájemném hodnocení studentů ve výuce,

 • multimédiích v hodinách.


Program konference


První blok
9.00–10.20
 • Úvodní slovo doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity
 • Mgr. Michaela Odehnalová – Současná generace studentů a příklady práce s ní z pohledu Kariérního centra (anotace příspěvku)
 • Mgr. Hana Žižková – Odevzdejte video! (anotace příspěvku)
Přestávka na kávu
Druhý blok
10.45–12.20
 • Mgr. Valdemar Švábenský – Univerzálne výukové aktivity (anotace příspěvku)
 • MUDr. Ondřej Zahradníček – Studenti včera, dnes a zítra z pohledu učitele (anotace příspěvku)
 • Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová, Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová – English Autonomously: jazyková výuka v lavicích a (hlavně) mimo ně (anotace příspěvku)
Doprovodný program s občerstvením
12.20–13.00
 • Prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • Konzultační a inspirační stánky
 • Informační postery
Třetí blok
13.00–14.10
 • RNDr. Tomáš Obšívač – Aplikace pro vzájemné hodnocení studentů (anotace příspěvku)
 • doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. – Dovednostní formy výuky práva a IT technologie – aplikace pro vzájemné hodnocení studentů (anotace příspěvku)
 • Mgr. Dana Kozlová – Novinky v IS MU (anotace příspěvku)
 • Závěrečné slovo s překvapením
Program konferenceTisková verze (PDF) s místem pro poznámky

Anotace příspěvků


Mgr. Michaela Odehnalová

Současná generace studentů a příklady práce s ní z pohledu Kariérního centra

Mgr. Michaela Odehnalová
Kariérní poradce, Kariérní centrum Masarykovy univerzity

Se studenty generace Y se setkávám během kariérních konzultací, na kurzech nebo akcích zaměřených na profesní uplatnění. V poslední době přicházejí studenti se zakázkami týkajícími se nenaplněných očekávání od studia nebo potížemi ohledně zkombinování profesní dráhy a akademického života. Požadavky studentů se mění a naše služby by se měly měnit s nimi. Cílem příspěvku je představit hlavní témata, s kterými se generace Y nejčastěji potýká z pohledu Kariérního centra. Pozornost bude věnována jejich potřebám, očekáváním, zájmům a možné aplikaci těchto poznatků do výuky.

Současná generace studentů a příklady práce s ní z pohledu Kariérního centra
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Hana Žižková

Odevzdejte video!

Mgr. Hana Žižková
Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta

Jak na konci semestru ohodnotit stovky studentských prezentací tak, aby každý student dostal zpětnou vazbu o tom, co udělal správně a nesprávně jak v přednesu, tak i na snímcích, a přitom abyste jako vyučující stihli i ostatní potřebné záležitosti? Řekněte studentům, ať odevzdají video! V příspěvku bude ukázáno, jak dopadlo vyzkoušení cesty, která je dnešním studentům blízká, a co to přineslo jak studentům, tak vyučující.

Odevzdejte video!
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Valdemar Švábenský

Univerzálne výukové aktivity

Mgr. Valdemar Švábenský
Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky

Výukové aktivity, pri ktorých študenti manipulujú s objektmi (fyzickými alebo virtuálnymi) zvyšujú zapojenie študentov, dokážu rozprúdiť diskusiu a umožňujú hlbšie pochopiť preberanú látku. V prezentácii uvidíte konkrétny príklad takejto aktivity z praxe výuky programovania spolu s vysvetlením, ako a prečo funguje. Nasledovať budú ukážky z iných oblastí a všeobecné princípy, aby ste dokázali podobné aktivity vytvoriť a použiť aj vo vlastnej výuke.

Univerzálne výukové aktivity
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
MUDr. Ondřej Zahradníček

Studenti včera, dnes a zítra z pohledu učitele

MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Lékařská fakulta

Se změnou technologií, ale také s dostupností informací se mění také studenti. Ještě v devadesátých letech měli studenti k dispozici prakticky jen učebnice, tištěné protokoly, do kterých si zapisovali a kreslili, a při výuce se využívala tabule, zpětný projektor a diapozitivy. Dnešní studenti jsou už ze základní a střední školy zvyklí na online dostupné materiály a umějí je i aktivně vyhledávat na internetu, pokud je učitelé sami nenabízejí. Jsou schopni pracovat s interaktivními materiály, využívají sebeevaluace a adaptivních testů. Na druhou stranu stav, kdy jsou online dostupné informace, které mohou být různého původu, vede k situaci, kdy studenti nemají vždy dostatečnou schopnost rozlišovat mezi relevantním zdrojem a zdrojem pochybné kvality. Jako učitelé často nechápeme, že je třeba ubrat z vyžadování faktických znalostí, a naopak studenty vést k tomu, aby dokázali data rozlišovat a zpracovávat. Do budoucna je potřeba počítat s ještě další generací, pro kterou bude zcela běžná práce s virtuální, případně augmentovanou realitou. Toho je třeba smysluplně využít a to, co již dnešní děti považují při hraní her za samozřejmé, zužitkovat při přípravě simulační výuky.

Studenti včera, dnes a zítra z pohledu učitele
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová

English Autonomously: jazyková výuka v lavicích a (hlavně) mimo ně

Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě, Centrum jazykového vzdělávání
Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě informatiky, Centrum jazykového vzdělávání

English Autonomously je volitelný kurz Centra jazykového vzdělávání, který nabízí studentům zlepšování jejich jazykových kompetencí a zároveň přispívá k rozvoji jejich autonomního učení. Příspěvek představí koncepci kurzu a jeho strukturu, která umožňuje vytvoření individualizovaných studijních plánů pro každého studenta. Pozornost bude věnována různým způsobům komunikace, které učitelé a studenti v kurzu používají (individuální konzultace, náslechy, sdílené dokumenty, Google kalendář, peer mentoring, Facebook). Příspěvek zmíní i problémy, které se objevily při zavádění a organizaci kurzu. Jeho cílem je sdílet nápady a doporučení použitelná pro tvorbu či inovaci dalších kurzů.

English Autonomously: jazyková výuka v lavicích a (hlavně) mimo ně
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
RNDr. Tomáš Obšívač

Aplikace pro vzájemné hodnocení studentů

RNDr. Tomáš Obšívač
Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky

Jednou z možností, jak u studentů podpořit spolupráci a poskytování zpětné vazby, je technika vzájemného hodnocení prací a úkolů. Nově budou moci vyučující využít plnou podporu pro vzájemné hodnocení přímo v IS MU. Aplikaci představí pracovník vývojového týmu IS MU RNDr. Tomáš Obšívač.

Aplikace pro vzájemné hodnocení studentů
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Dovednostní formy výuky práva a IT technologie – aplikace pro vzájemné hodnocení studentů

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta

Příspěvek přinese inspiraci, jak můžete aplikaci pro vzájemné hodnocení studentů využít ve Vašem předmětu. Motivaci k zavedení vzájemného hodnocení ve výuce a své zkušenosti s pilotním testováním bude prezentovat vyučující, který aplikaci vyzkoušel ve dvou svých předmětech.

Dovednostní formy výuky práva a IT technologie – aplikace pro vzájemné hodnocení studentů
Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Dana Kozlová

Novinky v IS MU

Mgr. Dana Kozlová
Koordinátorka IS-techniků, Uživatelská podpora IS MU

V předchozím roce Vývojový tým IS MU opět nezahálel a tak máme pro posluchače, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech, plno informací souvisejících s elektronickou podporou výuky v IS MU. Například účastníkům představíme novou aplikaci pro editaci interaktivních osnov, Katalog technologií ve výuce, nové studentské rozhraní v Odpovědnících, diskuzní fóra v novém designu nebo Akademii ISu. Určitě prozradíme také něco z plánů na rok 2019.

Postery

Online generace studentů podle vyučujících Doporučení vyučujících pro práci s online generací studentů Ideální vyučovací hodina podle studentů

Informační postery z předchozích ročníků konference si můžete prohlédnout na Elportále MU:

http://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/


Anketa

Účastníci konference mohli v průběhu jejího konání za pomoci aplikace Socrative odpovídat na otázku "Čím vás studenti v poslední době překvapili?". Všechny odpovědi naleznete v PDF souboru níže.

Ukázky odpovědí z ankety

Kupodivu svým zájmem o probíraná témata, ochotou diskutovat a sdílet své zkušenosti.
Student, který má lehkou poruchu učení, byl díky svému soustředěnému poslechu přednášek a aktivnímu přístupu ve cvičení nejlepší ze všech studentů u zkoušky.
Student si zvolil RJ (jako cizí jazyk, jednosemestrální kurz), protože chtěl číst poezii v originále :)
Anketní otázka "Čím vás studenti v poslední době překvapili?"
Kompletní odpovědi účastníků konference

Fotogalerie

Registrace účastníků
Registrace účastníků
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Zahájení konference
Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Úvodní slovo
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Úvodní slovo
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Mgr. Michaela Odehnalová
Současná generace studentů a příklady práce s ní z pohledu Kariérního centra
Mgr. Michaela Odehnalová
Mgr. Hana Žižková
Odevzdejte video!
Mgr. Hana Žižková
Účastníci konference
Účastníci konference
Konzultační stánky
Konzultační stánky
Sdílení zkušeností během přestávky
Sdílení zkušeností během přestávky
Mgr. Valdemar Švábenský
Univerzálne výukové aktivity
Mgr. Valdemar Švábenský
MUDr. Ondřej Zahradníček
Studenti včera, dnes a zítra z pohledu učitele
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová, Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová
English Autonomously: jazyková výuka v lavicích a (hlavně) mimo ně
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová, Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová
Prostor pro dotazy z publika
Prostor pro dotazy z publika
RNDr. Tomáš Obšívač
Aplikace pro vzájemné hodnocení studentů – RNDr. Tomáš Obšívač
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Dovednostní formy výuky práva a IT technologie – aplikace pro vzájemné hodnocení studentů
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Mgr. Dana Kozlová
Novinky v IS MU
Mgr. Dana Kozlová
Losování výherců doplňovačky
Losování výherců doplňovačky
Ing. Jitka Brandejsová
Závěrečné slovo
Ing. Jitka Brandejsová
 

Fotogalerie předchozích ročníků

Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:


Ke stažení