Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Open space konference o e-learningu IS MU

Téma konference: Online generace v lavicích

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 9. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků bude výuka současné generace studentů. Dozvíte se, s čím se vyučující u dnešních studentů musejí potýkat a v čem je výuka jiná než před lety. Nápady, jak k současné generaci přistupovat, co zkusit, co se osvědčilo, i o tom, jaká tato generace studentů vlastně je.

Prezentovat budou opět odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností. A hlavně, rádi Vás zase uvidíme.

Termín konání středa 6. 2. 2019 (registrace od 8.30)
Místo konání Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Podívejte se na videoreportáž, jak probíhala minulá konference:

Spustit videoreportáž z OSK 2018

Tematické okruhy

Ústředním tématem konference bude výuka současné generace studentů. Příspěvky a doprovodné postery konference poodhalí, jaké změny v generaci studentů učitelé vnímají a jak museli svoji výuku změnit a přizpůsobit. O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

  • tom, v čem je online generace studentů specifická,

  • podpoře autonomního učení,

  • tom, jak zaujmout současné studenty,

  • odevzdávání videoprezentací,

  • vzájemném hodnocení studentů ve výuce,

  • multimédiích v hodinách.


Registrace

Účast na konferenci je zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci vyplněním registračního formuláře.

Registrace na Open space konferenci

Anotace příspěvků


Mgr. Michaela Odehnalová

Současná generace studentů a příklady práce s ní z pohledu Kariérního centra

Mgr. Michaela Odehnalová
Kariérní poradce, Kariérní centrum Masarykovy univerzity

Se studenty generace Y se setkávám během kariérních konzultací, na kurzech nebo akcích zaměřených na profesní uplatnění. V poslední době přicházejí studenti se zakázkami týkajícími se nenaplněných očekávání od studia nebo potížemi ohledně zkombinování profesní dráhy a akademického života. Požadavky studentů se mění a naše služby by se měly měnit s nimi. Cílem příspěvku je představit hlavní témata, s kterými se generace Y nejčastěji potýká z pohledu Kariérního centra. Pozornost bude věnována jejich potřebám, očekáváním, zájmům a možné aplikaci těchto poznatků do výuky.

Mgr. Hana Žižková

Odevzdejte video!

Mgr. Hana Žižková
Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta

Jak na konci semestru ohodnotit stovky studentských prezentací tak, aby každý student dostal zpětnou vazbu o tom, co udělal správně a nesprávně jak v přednesu, tak i na snímcích, a přitom abyste jako vyučující stihli i ostatní potřebné záležitosti? Řekněte studentům, ať odevzdají video! V příspěvku bude ukázáno, jak dopadlo vyzkoušení cesty, která je dnešním studentům blízká, a co to přineslo jak studentům, tak vyučující.

Mgr. Valdemar Švábenský

Univerzálne výukové aktivity

Mgr. Valdemar Švábenský
Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky

Výukové aktivity, pri ktorých študenti manipulujú s objektmi (fyzickými alebo virtuálnymi) zvyšujú zapojenie študentov, dokážu rozprúdiť diskusiu a umožňujú hlbšie pochopiť preberanú látku. V prezentácii uvidíte konkrétny príklad takejto aktivity z praxe výuky programovania spolu s vysvetlením, ako a prečo funguje. Nasledovať budú ukážky z iných oblastí a všeobecné princípy, aby ste dokázali podobné aktivity vytvoriť a použiť aj vo vlastnej výuke.

Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová

English Autonomously: jazyková výuka v lavicích a (hlavně) mimo ně

Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě, Centrum jazykového vzdělávání
Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě informatiky, Centrum jazykového vzdělávání

English Autonomously je volitelný kurz Centra jazykového vzdělávání, který nabízí studentům zlepšování jejich jazykových kompetencí a zároveň přispívá k rozvoji jejich autonomního učení. Příspěvek představí koncepci kurzu a jeho strukturu, která umožňuje vytvoření individualizovaných studijních plánů pro každého studenta. Pozornost bude věnována různým způsobům komunikace, které učitelé a studenti v kurzu používají (individuální konzultace, náslechy, sdílené dokumenty, Google kalendář, peer mentoring, Facebook). Příspěvek zmíní i problémy, které se objevily při zavádění a organizaci kurzu. Jeho cílem je sdílet nápady a doporučení použitelná pro tvorbu či inovaci dalších kurzů.

Bc. Vojtěch Kubín

Vzájemné hodnocení studentů

Bc. Vojtěch Kubín
Centrum výpočetní techniky, Fakulta informatiky

Jednou z možností, jak u studentů podpořit spolupráci a poskytování zpětné vazby, je technika vzájemného hodnocení prací a úkolů. Nově budou moci vyučující využít plnou podporu pro vzájemné hodnocení přímo v IS MU. Jak můžete aplikaci využít ve Vašem předmětu? Co přineslo pilotní testování? Odpovědi na tyto dotazy přinese právě tento příspěvek. Aplikaci přijde představit pracovník vývojového týmu IS MU Bc. Vojtěch Kubín.

Postery

Informační postery z předchozích ročníků konference si můžete prohlédnout na Elportále MU:

http://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/


Fotogalerie

Fotografie budou zveřejněny po konferenci, zatím se můžete podívat na fotografie z předchozích ročníků:

Fotogalerie předchozích ročníků

Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:


Ke stažení