Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa přináší informace o vývoji a aktuálním stavu lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, sexuologických, medicínských, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl.

The Encyclopedia of Sexuality, Eroticism and Love All Cultures of the World presents the treatise of the development and current status of human sexuality, eroticism, love and marriage in biological, sexuological, medical, general anthropological and cultural and historical contexts together with the presentation of the most interesting works of literature and visual art.

Generální editor:

Jaroslav Malina

Koeditoři:

Jan Filipský
Miroslav Králík
Barbora Půtová
Petr Weiss
Jaroslav Zvěřina

Výkonný editor:

Tomáš Mořkovský

Výtvarný editor:

Stáňa B. Bártová

Grafické logo:

Adolf Born

Sochařské logo:

Zdeněk Macháček

Vědecká rada:

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (předseda)
PhDr. Tomáš Čermák
PhDr. Jan Filipský, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
PhDr. Marie Pardyová, CSc.
PhDr. Barbora Půtová
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Prof. PhDr. Petr Weiss, CSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Recenzenti:

Mgr. Věra Bártová
Mgr. Pavlína Ingrová
Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
Doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
PhDr. Markéta Poláková, Ph.D.

 
Vstoupit do encyklopedie | Enter the encyclopaedia
Vstoupit do encyklopedie | Enter the encyclopaedia


Poznámky k obsahu a uspořádání encyklopedie

Základní informace obsahují hesla antropologie sexualityerotikaláskamanželstvísexuologie, která jsou odkazy propojena s jinými základními hesly. Těmi jsou zejména hesla označená „sexualita a daný region, kulturní areál nebo historická perioda“, například sexualita: antika; sexualita: české země; sexualita: Čína; sexualita: Indie; sexualita: prehistorie atd., která podchycují civilizační, areálovou a regionální problematiku. V hesle sexualita: aktuality budou zveřejňovány nové badatelské výsledky, zprávy o konferencích, sympoziích apod. Zároveň nové poznatky rozšíří heuristickou základnu při doplňování generálního hesláře a tvorbě samostatných lemmat.

Součástí rozsáhlejších hesel je seznam citované a tematické odborné literatury; základní přehledová literatura k obecné problematice „sexualita, erotika, láska a manželství“ je zahrnuta v samostatném hesle sexualita: bibliografie.

Plnohodnotným doplňkem encyklopedie jsou také literární texty (eseje, fejetony, povídky apod.) a výtvarné artefakty (obrazy, sochy, plastiky, fotografie), které pro tuto encyklopedii, respektive pro projekt „Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů“, vytvářejí malíři, grafici, sochaři, fotografové, spisovatelé a publicisté; vzniklá díla budou uváděna pod hesly sexualita: nová literární díla a sexualita: nová výtvarná díla.

Hesla složená z adjektiv a substantiv jsou kvůli rychlejší orientaci uváděna nikoli v duchu české tradice, zpravidla tedy nejdříve adjektivum a pak substantivum, nýbrž v inverzním postavení (například: apetence, sexuálníkomplex, oidipský), které je v hesle vyznačeno čárkou a v encyklopedii zachováno ve tvaru odkazu: oidipský komplex, komplex, oidipský; sexuální apetence, apetence, sexuální).

Mnohá hesla jsou rozšířena o informace ve formátu PDF a celá Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa je navíc propojena on-line s rozsáhlou a obecněji zaměřenou Encyklopedií antropologie: První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie, kde lze nalézt další poučení. Jiný zdroj představuje encyklopedie Člověk-Auto-Encyklopedie obsahující řadu hesel o vztahu mezi fenoménem moderní civilizace – automobilem a automobilismem a sexualitou a erotikou (například automobil: poučení o rozkoši; automobil: sexualita a erotika aj.).

Autorství se jmenovitě uvádí u každého hesla; každý autor má v encyklopedii medailon.

Kruh prstenů – grafické logo

Tiráž

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa / Encyclopedia of Sexuality, Eroticism and Love All Cultures of the World

Multimediální elektronická publikace

Malina, Jaroslav a kolektiv

1. vydání
Vydalo Akademické nakladatelství CERM, Brno 2012

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2012


ISBN 978-80-7204-805-2

© 2012 Masarykova univerzita

Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. a kolektiv |
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, MU |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012–2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041