Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Encyklopedie antropologie

Recenzováno
Encyklopedie antropologie

Encyklopedie antropologie (2. vydání)

Autoři: Malina, Jaroslav

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Encyklopedie antropologie respektuje fakt, že moderní antropologie je interdisciplinární, komparativní a holistický vědecký obor hledající odpovědi na základní otázky lidského rodu: „Odkud jsme? Jací jsme? Kam jdeme?“ Vychází z poznání, že lidé a lidská společenství, jejich vznik, vývoj a proměny jsou určovány navzájem se ovlivňujícími danostmi biologickými, medicínskými, psychologickými, sociálními, kulturními atd. Specifikem Encyklopedie antropologie je její originální koncepce, vymykající se všem obdobným pracím, které byly dosud na toto téma ve světě vydány. Programově je budována jako integrální databáze poznatků, jichž bylo v oblasti věd o člověku, společnosti a kultuře dosaženo v kontextu vývoje antropologie a jejích subdisciplín, výzkumných metod, paradigmat a teorií. Encyklopedie je určena studentům a badatelům v oblasti antropologie a „příbuzných“ disciplín (areálních studií, archeologie, biokulturologie, biologie, ekonomie, etnologie, filozofie, folkloristiky, genetiky, geologie, historie, kinantropologie, kulturologie, lingvistiky, mediálních studií, medicíny, paleontologie, politologie, právních věd, psychologie, religionistiky, sexuologie, sociologie nebo teologie), učitelům a studentům středních i vysokých škol a širší veřejnosti. Ve vztahu k výuce na Přírodovědecké fakultě Masarykově univerzitě je pak určena jako výukový materiál pro předměty v oboru Antropologie.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 7. prosince 2009

Poslední aktualizované vydání: 2. vydání, 15. prosince 2011

ISBN: 978-80-210-5716-6

Starší verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=962501Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX