Obrázek kurzu
Farmaceutická fakulta MU nabízí uchazečům o studium přípravný kurz s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu MU.

V rámci kurzu si oživíte a doplníte znalosti z chemie, biologie a fyziky, na závěr kurzu budete moci absolvovat přijímací zkoušku nanečisto (ve zkráceném rozsahu) a budete tak lépe připraveni na přijímací zkoušku na Farmaceutickou fakultu MU.
Logo fakulty
Farmaceutická fakulta

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám FaF 2023 - 1. běh

https://is.muni.cz/ekurzy/FaFPrip23a Zkopírovat odkaz do schránky

nyní nelze zakoupit
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.
Přihlašování probíhá od 1. 10. 2022

Lektoři

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.
valentovam@pharm.muni.cz
PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.
gonect@pharm.muni.cz
MUDr. Marta Chalupová, Ph.D.
chalupovam@pharm.muni.cz
PharmDr. Jan Elbl, Ph.D.
elblj@pharm.muni.cz
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.
kubinovar@pharm.muni.cz
MUDr. Mgr. Eva Šustrová
eva.opatrilova@muni.cz
MVDr. Jana Hložková, Ph.D.
hlozkovaj@pharm.muni.cz
PharmDr. Pavlína Marvanová, Ph.D.
marvanovap@pharm.muni.cz
RNDr. Eva Havránková, Ph.D.
havrankovae@pharm.muni.cz
Mgr. Aleš Kroutil
kroutila@pharm.muni.cz
Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D.
pavlokovas@pharm.muni.cz
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.
muselikj@pharm.muni.cz
Mgr. Filip Kňažek
417830@mail.muni.cz