Vizualizace dat

3. Základy vizualizace dat

Prezentace a materiály k přednášce

Prezentace VIZ3 (10. 10. 2019)
Prezentace ke třetí přednášce předmětu Vizualizace dat.
Záznam přednášky VIZ3 pro kombinované studenty
Pro zobrazení záznamu je třeba být přihlášen do IS MUNI.
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2019/ISKM56/ode/viz-du2/
Domácí úkol VIZ-DÚ2

Vyberte si téma: a) vyhazování odpadků , b) pití tekutin nebo c) vyberte si vlastní vhodné téma (můžete ho konzultovat). Navrhněte sledované atributy: každý záznam má min. čtyři atributy, i víc je v pohodě… (např. kdyby téma bylo průchody dveřmi, zaznamenávat můžu čas, barvy, typ, směr otevírání, pocit, materiál,...). Sbírejte jeden celý týden data.

Sbližte se se svými daty: hledejte v datech, kategorizujte a organizujte, najděte hlubší porozumění, hledejte příběhy a vzory.

Kreslete: navrhněte, jak to celé zobrazit. Sketche, návrhy, pokusy. Využijte, co víte z dnešní přednášky. Pokud jste zapomněli některé atributy nějakou dobu sledovat, nezapomeňte nejistoty promítnout i do výsledku.

Nezapomeňte sepsat legendu: vysvětlete, jak to číst a co je jak kódováno… Výsledek už stačí jen vyfotit/naskenovat a hodit do odevzdávárny. Fyzický výstup doneste do hodiny. Nevyužívejte při tvorbě počítač. Vyvarujte se běžných vizuálních metafor a typů grafů.

Inspiraci hledejte v prezentaci. Podrobnější zadání úkolu hledejte ve videozáznamu přednášky.

Kontrolní otázky pro tento týden
  • Jaké jsou základní vizualizační ingredience?
  • Dokážete vysvětlit, co jsou to vizuální proměnné?
  • Jaký je rozdíl mezi ikonou a glyfem?
  • Co znamená aditivní a substitutivní hodnota u Normana?
  • Jaké typy měřítek známe?
  • Podle jakých hledisek můžeme organizovat vizualizaci?
Rozšiřující literatura pro tento týden
  • BERTIN, Jacques a William J. BERG. Semiology of graphics: diagrams, networks, maps. Redlands, Calif.: Distributed by Ingram Publisher Services, 2010. ISBN 978-1589482616.
  • CLEVELAND, William S. a Robert MCGILL. Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods. Journal of the American Statistical Association [online]. 1984, 79(387) [cit. 2019-10-14]. DOI: 10.2307/2288400. ISSN 01621459. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2288400?origin=crossref
  • CLEVELAND, William S. The elements of graphing data. Rev. ed. Murray Hill, N.J.: AT&T Bell Laboratories, 1994. ISBN 978-0963488411.