Vizualizace dat

8. Vizualizační formy prakticky

Prezentace a materiály k přednášce

Prezentace VIZ8 (21. 11. 2019)
Prezentace k osmé přednášce předmětu Vizualizace dat.
Záznam přednášky VIZ8 pro kombinované studenty
Pro zobrazení záznamu je třeba být přihlášen do IS MUNI.
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/phil/podzim2019/ISKM56/93687689/boxoffice_streamgraph-treemap.csv

Nástroje k vyzkoušení
Kontrolní otázky pro tento týden
  • Jaká pravidla se vážou k základním statistickým grafům?
  • Co je to tzv. slopegraph a proč ho využíváme?
  • Jaký největší problém provází plošné grafy?
  • Proč nefunguje korelační diagram v 3D bez interaktivity?
  • Jakým způsobem lze řešit problém s mnoha datovými řadami?
  • Jaké formy se využívají při vizualizaci vícerozměrných dat?
  • Jaký je rozdíl mezi sloupcovým grafem a histogramem?
  • Jak se čte krabicový graf?
  • Jaké formy jsou vhodné pro hierarchická data?
Rozšiřující literatura pro tento týden
  • HARRIS, Robert L. Information graphics: a comprehensive illustrated reference. New York: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-0195135329.