Parametry odpovědníku

5 otázek
Neboduje se.
VíceMéně

Základní informace 
počet otázek:   5počet otázek:   5
čas: bez omezení čas: bez omezení 
Lze spustit
kdykoli
Prohlídka odpovědí
přístupná po zodpovězení
Vzhled a uspořádání testu
aktivní kontrola barevným pruhem
1 otázka na jedné stránce
Průchody
odpovědi lze měnitodpovědi lze měnit
odpovídat lze znovuodpovídat lze znovu

Organizační pokyny

Tento subtest se dá připodobnit dřívějšímu subtestu Verbální myšlení, ale v anglickém jazyce. Typickými úlohami jsou např. doplňování nejvhodnějšího slova do věty, identifikace slova, které se nehodí mezi ostatní, nalézání vhodného synonyma, opaku, i vyvozování správného závěru z krátkého vědeckého textu. Cílem subtestu je ověřit základní schopnost pochopení anglického textu a orientace v něm.

V tomto ukázkovém testu jsou prezentovány pouze některé principy úloh, v ostrém testu se mohou objevit i jiné principy a typy úloh, které budou těmto více či méně podobné.

Nový odpovědník