Údolní 3, Tělocvična Pod Hradem, Brnovelká těl. pod Hradem