Kamenice 3F01B2/Anatomický ústavF01B2/151  • RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (AnatÚ)