Kamenice 3F01B2/Anatomický ústavF01B2/105  • Dana Procházková, tel. 549497038 (AnatÚ)