Kamenice 3F01B2/Anatomický ústavF01B2/105  • Dana Procházková (AnatÚ)
  • Jitka Skládaná (AnatÚ)