Kamenice 5A21, Ústav ochrany a podpory zdravíA21/323  • prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., tel. 549494068 (LF)
  • RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D., tel. 549495172 (LF)